Serviciul Vamal marchează Ziua internațională împotriva corupției prin lansarea campaniei de informare și sensibilizare „Stop corupției! Integritatea are prioritate!”. Campania este desfășurată cu suportul proiectului UE „Asistență la Implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și are menirea să accentueze efortul depus în lupta împotriva corupției și punerea în aplicare a reformei vamale în Republica Moldova.

Evenimentul de lansare a campaniei anticorupție a Serviciului Vamal a avut loc astăzi, la postul vamal Leușeni, fiind desfășurat în prezența Directorului General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie și a Înaltului Consilier UE în domeniul vamal, Rosario de Blasio, se arată într-un comunicat de presă emis de instituția sus menționată. 

În discursul său de deschidere, Directorul General al Serviciului Vamal Vitalie Vrabie a menționat că: „Combaterea acestui flagel presupune, în primul rând, o schimbare a percepțiilor generale despre fenomenul corupției și caracterul distructiv al acesteia.  Iată de ce, îi acordăm prioritate integrității, care, pentru sistemul vamal înseamnă dezvoltare, modernizare, transparență, profesionalism și eficiență. Totodată, integritatea este unul dintre elementele indispensabile pentru asigurarea unei bune funcționalități instituționale, bazate pe principii de bună guvernare”.

La rândul său, Înaltul Consilier UE în domeniul vamal, Rosario de Blasio, a subliniat faptul că, pe parcursul anului curent, capacitatea instituțională și integritatea Serviciului Vamal au fost consolidate, iar procedurile de control vamal au fost simplificate. Cu toate acestea, în pofida progreselor înregistrate în acest sector, în vederea modernizării instituției sunt încă necesare îmbunătățiri, inclusiv abordări inovatoare și echipamente de supraveghere.

Scopul prioritar al acestei campanii este de a spori nivelul de conștientizare a efectelor negative ale fenomenelor corupționale asupra climatului investițional și de afaceri, precum și repercusiunile asupra imaginii instituționale și de țară per ansamblu. Campania de informare și sensibilizare a presupus instalarea de bannere în șapte dintre cele mai mari posturi vamale de frontieră (Leușeni, Chișinău, Otaci, Sculeni, Tudora, Cahul și Criva), precum și distribuirea a 20 de mii de semne de carte tuturor persoanelor care interacționează cu angajații vamali.

Astfel, în cadrul acestei campanii, cetățenii care traversează frontiera sau cei care solicită perfectarea unei operațiuni de vămuire sunt informați cu privire la responsabilitatea purtată pentru actele de corupție comise prin oferirea de recompense necuvenite. De asemenea, aceștia sunt îndemnați să sesizeze orice fapte de comportament corupțional sau alte abuzuri comise de către angajații vamali prin intermediul Liniei specializate anticorupție a Serviciului Vamal: +373 22 574 111. Menționăm că, în cadrul procedurii de examinare a informațiilor parvenite este asigurată  confidenţialitatea identității persoanei care depune sesizarea.