Terenurile agricole care nu vor fi prelucrate timp de doi ani de către proprietari vor ajunge în gestiunea autorităților publice locale. Autoritățile le vor putea da în arendă, pe o perioada de până la cinci ani, celor care vor să le prelucreze. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat în acest sens un proiect de lege privind modificarea Codului Funciar, pe care îl supune dezbaterilor publice, transmite IPN.

În nota informativă se spune că privatizarea masivă a terenurilor agricole a dus la faptul că multe au rămas în paragină, iar din această cauză agricultorii practică o agricultură ineficientă. Terenurile neprelucrate stimulează mulți dăunători, iar agricultorii sunt nevoiţi să utilizeze chimicate şi îngrăşăminte pentru a le combate. Inițiativa vine în susținerea oamenilor care au terenuri agricole în preajma celor neprelucrate. Ca aceștia să poată cere de la autoritatea locală dreptul de a le prelucra și pe ele.

Potrivit documentului, proprietarul terenului agricol neprelucrat va fi somat în scris ca în termen de trei luni să ia măsurile necesare: fie să prelucreze terenul, fie să îl dea în arendă de sine stătător. În cazul în care somaţia va rămâne fără efect, autoritatea locală va decide darea terenului în arendă pe un termen de cel mult 5 ani.

Se propune ca autoritatea publică să depoziteze pe un cont special 70% din plata de arendă, iar diferenţa va fi alocată pentru cheltuieli administrative. Proprietarul terenului va putea în orice moment, printr-o scrisoare scrisă adresată autorităţilor locale, să-şi întoarcă dreptul de a administra terenul agricol.

Ministerul, prin modificarea Codului Funciar, propune darea în arendă a pământurilor neprelucrate în scopul consolidării terenurilor agricole. Contractele de arendă se propune să fie încheiate pe un termen de până la 5 ani cu înregistrarea la primăria localităţii, iar pe un termen mai mare de 5 ani, până la 30 de ani – la oficiul cadastral teritorial.