Fratele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tarlev, ar putea fi revocat din funcţia de primar al satului Başcalia, raionul Basarabeasca. Este vorba de Petru Tarlev, ales pe listele Partidului Democrat şi care în timpul mandatului a exercitat funcţia de administrator al unei societăţi cu răspundere limitată, încălcând astfel, potrivit Comisiei Naţionale de Integritate, regimul juridic al incompatibilităţii.

Curtea Supremă de Justiţie a dat recent în sensul acesta „undă verde” Cancelariei de Stat să iniţieze procedura de revocare a celui în cauză. Anterior, la 28 iulie 2016, Comisia Națională de Integritate (predecesorul Autorității Naționale de Integritate - ANI) a constatat că fratele fostului premier este administrator la SRL "Demitan", întregistrată în anul 1998. Ca atare, a fost emis un act privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităţii.

Primarul, în replică, a declarat că, la 1 aprilie 2004, director-administrator al Societății a devenit Nadejda Tarlev. În 2010, activele „Demitan” (o stație de alimentare și terenul aferent) au fost vândute unei altei întreprinderi. Din acel moment, susţine Petru Tarlev, SRL „Demitan” nu mai activează ca agent economic: nu are venituri, iar el însuşi nu exercită acolo funcții retribuite.

Prin hotărârea Judecătoriei Basarabeasca din 25 noiembrie 2016, s-a admis acțiunea depusă de Petru Tarlev și s-a anulat actul de constatare emis de Comisia Națională de Integritate.

Nefiind de acord cu decizia primei instanțe, ANI a contestat hotărârea la Curtea de Apel Chișinău care, la data de 11 aprilie 2017, a admis apelul declarat de Autoritate, casând hotărârea Judecătoriei Basarabeasca.

Potrivit portalului Moldova Curată, Curtea și-a motivat decizia prin faptul că, deși alesul local nu a fost remunerat pentru administrarea propriei afaceri, totuși acesta, când a venit în funcția de primar, trebuia să se dezică de una dintre cele două poziții. 

”În accepțiunea normei legale prevăzute de art. 84 alin. (1) al Legii nr. 436 privind administraţia publică locală, preşedintele şi vicepreşedintele raionului, guvernatorul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, preşedintele şi vicepreşedinţii adunării populare a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, primarii şi viceprimarii, pe parcursul mandatului lor, nu au dreptul să deţină alte funcţii retribuite sau să cumuleze o altă funcţie, prin contract sau acord, în întreprinderi străine sau întreprinderi şi organizaţii mixte, în întreprinderii, instituţii şi organizaţii cu orice formă de organizare juridica, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie”, se spune în decizia magistraților de la Apel.

Judecătorii au mai precizat că argumentul invocat de instanța de fond este unul fără temei juridic: ”Colegiul apreciază ca fiind neîntemeiate şi concluziile instanţei de fond precum că firma nu activează și că întreprinderea respectivă nu a prezentat dările de seamă şi declaraţiile necesare pentru perioada 2012-2015... Mai mult ca atât, Colegiul reţine că întreprinderea este o persoană juridică, fondată cu scop lucrativ-comercial în vederea obţinerii de venit, iar unicul fondator şi administrator, chiar în ipoteza în care ar activa cu titlu gratuit (situaţie inadmisibilă în temeiul Codului muncii şi al Legii salarizării), situația respectivă nu-l degrevează pe Petru Tarlev de obligația de declarare și respectiv  înlăturare a  situației de incompatibilitate”.

Primarul de Bașcalia a depus cerere de recurs la CSJ, însă magistrații au decis că aceasta nu ridică probleme de drept și nu poate fi acceptată spre examinare în fond, urmând a fi considerată inadmisibilă.

Petru Tarlev este fratele mai mic al fostului prim-ministru Vasile Tarlev, care a condus Guvernul Republicii Moldova în perioada 2001-2008 - informația confirmată pentru Deschide.MD de către reprezentanții Primăriei satului Bașcalia. Petru Tarlev este deja la al patrulea mandat.