Avocații fostului premier, Vlad Filat, nu-și vor mai putea recupera datoriile de aproape 1,5 milioane de euro de la clientul lor (echivalentul a peste 30 de milioane de lei). Decizia a fost luată de Curtea de Apel care este una irevocabilă.

Potrivit documentului, Vlad Filat înregistrează o restanță de plată pentru serviciile juridice prestate în perioada ianuarie 2016 - aprilie 2017 către compania de avocatură Popa & Asociații.

„Astfel, datoria în temeiul contractului de asistenţă juridică constituie suma de 1 317 343, 05 euro, 105 191, 7 dolari SUA, 233 014, 47 lei”, se mai spune în decizia Curții de Apel.

În urma unui contract de mediere semnat pe 21 aprilie 2017, între Popa & Asociații și Vlad Filat, compania de avocatură ar fi renunțat la unele penalizări dacă clientul lor ar fi achitat în termen de 7 zile datoria de până atunci. Fostul premier însă nu și-a onorat obligațiunile contractuale.

La 11 iunie 2017, BAA „Popa & Asociaţii” a declarat recurs, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii primei instanțe și emiterea unei încheieri noi, prin care cererea privind confirmarea tranzacţiei de mediere şi eliberarea titlului de executare silită să fie admisă.

În decizia Curții de Apel este menționat că „instanţa de fond a menționat, printre altele, că pot fi confirmate prevederi certe şi necondiţionate, situaţie contrară prevederilor tranzacţiei de mediere. De asemenea, instanţa de fond a constatat că admiterea cererii privind confirmarea tranzacţiei ar contravine şi principiului securităţii raporturilor juridice, încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, şi ar constitui o violare a art. 6§1 CEDO. Urmare celor relatate, având în vedere că încheierea primei instanțe este legală și argumentată, iar motivele recursului sunt neîntemeiate, instanța de recurs ajunge la concluzia de a respinge recursul ca fiind neîntemeiat”. 

Amintim că Biroul asociat de avocați „Popa & Asociații" a solicitat de la Vladimir Filat, pe care-l reprezintă în dosarul penal intentat pe numele ex-premierului, încasarea a 1,3 milioane de euro, 100 de mii de USD și 230 de mii de lei.

----------------------------   La data de 10 mai 2017, reprezentantul reclamantului Biroul Asociat de Avocați „Popa & Asociații", avocata Cristina Bancu, s-a adresat cu o cerere privind confirmarea unei tranzacții de mediere și eliberarea titlului de executare silită. Prin acea cerere, Bancu a indicat faptul că, la 17 martie 2015, B.A.A „Popa & Asociații" a încheiat cu Vladimir Filat contractul de asistență juridică nr. 17/15-VF din 17 martie 2015, în temeiul căruia primul s-a angajat să presteze servicii juridice, iar ultimul să achite costul acestor servicii conform prevederilor art. 2.2 din Contract. Bancu menționa că, până la acea dată, Filat înregistra o restanță de plată pentru serviciile juridice prestate în perioada ianuarie 2016 – aprilie 2017. Conform informațiilor din încheierea judecătorească, Filat datora Biroului Asociat de Avocați:

– 1.317.343,05 EURO (un milion trei sute șaptesprezece mii, trei sute patruzeci și trei) EURO;
– 105.191,7 Dolari USD (una sută cinci mii, una sută nouăzeci și unu mii, șapte) Dolari USD;
– 233.014,47 lei MDL (două sute treizeci și trei mii 14 lei, 47 bani) leiMDL.

Conform acelorași informații, suma datoriei indicată mai sus s-a constituit din:
– 751.732,84 EURO, 58.793,97 Dolari USD, 130.237,48 lei MDL – datoria de bază;
– 544.716,96 EURO, 44.683,42 Dolari USD; 98.980,48 lei MDL – penalitatea contractuală și:
– 20.893.25 EURO; 1.713.88 Dolari USD; 3.796.51 lei MDL – dobânda de întârziere.

Vladimir Filat a fost condamnat la 27 iunie 2016 la nouă ani de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat de corupere pasivă și trafic de influență de un complet de judecători ai Judecătoriei Buiucani. Vineri, 11 noiembrie 2016, judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău au hotărât să mențină condamnarea fostului premier.  Vlad Filat a fost reținut la 15 octombrie 2015 după un denunț al primarului de Orhei, Ilan Șor. Vladimir Filat este deținut în penitenciarul nr. 13 din mun. Chișinău.