Conducerea Agenţiei “Moldsilva” şi cea a Universităţii “Transilvania” din oraşul Braşov (România) au semnat astăzi, la Chişinău, un Memorandum de colaborare. Părţile au convenit să coopereze în domeniul conservării biodiversităţii, formării resurselor umane din silvicultură şi cercetării ştiinţifice, informează MOLDPRES.

Ion Haralampov, directorul „Moldsilva”, a menţionat că acesta este al doilea document de acest fel semnat cu instituţia din Braşov.

„În ultimii cinci ani, Agenţia a colaborat cu Universitatea “Transilvania”, recunoscând importanţa gestionării durabile a pădurilor pe baze ştiinţifice. Intenţionăm şi în următorii cinci ani să dezvoltăm şi să extindem cooperarea de lungă durată, în special pe segmentul abordării ştiinţifice a conservării ecosistemelor forestiere stabile, ocrotirea şi îmbunătăţirea diversităţii biologice, extinderii resurselor silvice etc.”, a precizat Ion Haralampov.

Pentru asigurarea unei colaborări eficiente în cadrul memorandumului, părţile vor constitui o comisie mixtă cu atribuţii de elaborare a programului comun de lucru.

„Ne propunem să stabilim colaborări ştiinţifice şi parteneriate, schimb de informaţie, precum şi elaborarea în comun a proiectelor şi strategiilor în domeniul silviculturii, conform concepţiei de dezvoltare durabilă”, a subliniat Ioan Abrudan, rectorul Universităţii „Transilvania”.

Solicitat de MOLDPRES pentru a da o apreciere a perspectivelor sectorului silvic din R. Moldova, rectorul Universităţii din Braşov a specificat că nu numai în ţara noastră, dar, în general, în Europa de Centru şi de Est, sistemul silvic se confruntă în prezent cu mai multe presiuni.

„Silvicultura din ultimii 20 de ani nu mai este aceeaşi cum era acum două secole. Trebuie să răspundem la o serie de provocări noi – conservarea biodiversităţii, schimbările climatice, factorul social ş.a. Astăzi, practic singura resursă silvică care aduce profit este producţia masei lemnoase - pentru foc, construcţie, industrie etc. Pădurea nu este numai lemn şi este necesar să fie dezvoltate şi celelalte aspecte ale silviculturii”, a relevat Ioan Abrudan.

Rectorul Universităţii „Transilvania” a accentuat că ramura silvică din R. Moldova are potenţial pe care trebuie să-l dezvolte.

„Aveţi o situaţie foarte bună la capitolul împăduririi spaţiilor degradate, dar trebuie să fiţi pregătiţi şi pentru anumite riscuri odată cu dezvoltarea turismului forestier, pentru că pădurea este şi o resursă recreativă. Din păcate, nu numai în R. Moldova, dar şi în alte state, indiferent de guvernare, la nivel de stat mereu se vor găsi alte priorităţi decât silvicultura, bunăoară asistenţa socială or, aici rolul decisiv este al silvicultorilor care trebuie să depună maxim efort şi capacităţi pentru a dezvolta ramura, conform cerinţelor actuale, folosind toate posibilităţile”, a conchis Ioan Abrudan.

Universitatea „Transilvania” din Brașov este o instituţie publică de învățământ superior cu o tradiţie de peste o jumătate de secol, care include 18 facultăţi şi peste 20 mii de studenţi. Tendinţele moderne în sectorul forestier sunt studiate la facultăţile cu specific silvic, exploatări forestiere și ingineria lemnului. Instituţia are stabilite legături de colaborare şi cu facultăţile din R. Moldova care pregătesc specialişti pentru domeniul silviculturii.