Președintele Igor Dodon a promulgat mai multe legi, pe care le-a respins anterior. Astfel, mâine vor fi publicate în Molnitorul Oficial noile modificări la Codul muncii, noua Lege cu privire la prevenirea și combaterea terorismului și reformarea Academiei de Științe a Republicii Moldova, transmite agenția MoldPres.

Noile prevederi din Codul muncii

Potrivit documentului, vor fi modificate şi completate 36 de articole din Codul muncii. Noile reglementări prevăd obligațiile de bază ale salariatului de a informa de îndată angajatorul despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu, ceea ce va avea ca efect responsabilizarea și disciplinarea salariaților.

O altă modificare stipulează că deținerea de către angajat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă ar putea fi temei de concediere pentru angajator. În același timp, aceste persoane pot fi angajate pentru o perioadă determinată.

Totodată s-a decis că angajatorul nu va avea obligația să motiveze decizia privind rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă, iar concedierea salariatului membru de sindicat se va face cu consultarea prealabilă a organului sindical din unitate. O altă modificare legislativă prevede reducerea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu doi ani. 

Totodată, Codul muncii a fost completat cu un articol nou care definește încălcarea gravă a obligațiilor de muncă. Acestea se referă la primirea și eliberarea de bunuri și mijloace bănești, fără perfectarea documentelor necesare, folosirea în scopuri personale a banilor, bunurilor aflate în gestiunea angajatorului, refuzul de a efectua examenul medical, atunci când acesta este obligatoriu, precum și cauzarea unui prejudiciu material ce depășește cinci salarii medii lunare pe economie.

Legea cu privire la prevenirea și combaterea terorismului

Actul determină cadrul juridic şi organizatoric al activităţii de prevenire şi combatere a terorismului în Republica Moldova, modul de coordonare a activităţii subdiviziunilor specializate în prevenirea şi combaterea terorismului, a acţiunilor întreprinse de autorităţile publice centrale şi locale, de asociaţiile şi organizaţiile obşteşti, de persoanele cu funcţii de răspundere.

De asemenea, actul stabileşte crearea unor module teritoriale de combatere a terorismului (Consiliu teritorial antiterorist) care va fi compus din conducătorii consiliilor raionale, reprezentanţi teritoriali ai SIS, poliţişti şi reprezentanţi ai Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.

Legea conține şi noi prevederi la verificarea pasagerilor companiilor aeriene. În vederea realizării măsurilor de asigurare a securităţii antiteroriste, companiile aeriene care efectuează curse în/din Republica Moldova sunt obligate să transmită SIS, după îmbarcarea la bordul aeronavei, însă nu mai târziu de momentul decolării, lista pasagerilor pentru ca aceştia să poată fi verificaţi până la momentul trecerii controlului de frontieră în țara de destinaţie.

Reforma Academiei de Științe

Academia de Științe a Moldovei va rămâne fără o serie de atribuții, întrucât unele entități vor trece în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Fondurile destinate cercetării nu vor mai fi administrate de Academie, ci de o nouă structură, Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare, care va fi subordonată Guvernului.

Comunitatea științifică din Republica Moldova, prin intermediul Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică și conducerii Academiei de Științe a Moldovei, bazându-se pe experiența comunitară și pe rezultatele evaluării efectuate de experții Comisiei Europene, a participat activ în procesul de reformare a științei, înaintând viziunea proprie asupra viitorului domeniului. Totodată, mai mulţi savanţi au criticat modificările operate în legislaţie.