Primăria Chișinău a adoptat azi un nou Regulament de desfășurare a activității de comerț în municipiului Chișinău. Decizia a fost susținută cu votul a 26 de consilieri. Socialiștii, nemulțumiți de faptul că majoritatea consilierilor au refuzat propunerea lor privind amânarea examinării subiectului, au părăsit şedinţa.

Regulamentul prevede un set de condiții pentru desfășurarea activității de comerț și impune mai multe interdicții.

Astfel, pentru unitățile comerciale sau de prestări serviciicomerciantul este obligat:

- să dispună de spații dimensionate, amenajate și dotate corespunzător tipului unității comerciale indicat în notificare;
- să afișeze în mod vizibil și lizibil în intrarea în unitate a firmei sub care funcționează denumirea unității în limba română și apartenența (proprietarul) acestuia, adresa amplasării, iar în cazul unităților de alimentație publică trebuie specificat și tipul unității;
- să afișeze în mod vizibil, din exterior, la intrarea în unitatea comercială, orarul de funcționare;
- să instaleze la intrare urne de gunoi;
- să afișeze la intrare un anunț vizibil conținând informația despre restricțiile.

Agenții economici care desfășoară activități comerciale și de prestări servicii în raza capitalei au următoarele obligații:

- să asigure repararea și întreținerea fațadei și intrării în unitatea comercială în care se desfășoară activitatea;
- să asigure accesul în unitatea comercială pentru persoanele cu dizabilități;
- să întrețină curățenia străzii și a spațiilor în jurul unității (trotuare, spații verzi);
- să asigure amenajarea și menținerea în stare corespunzătoare a vitrinelor magazinelor și atelierelor;
- să doteze unitățile cu mobilierul necesar;
- să asigure locuri de parcare pentru unitățile de comerț fixe;
- să asigure respectarea ordinii publice atât în interiorul unității, cât și pe teritoriul adiacent acesteia;

Suplimentar, agenții economici ce dispun unități de alimentație publică sunt obligați:

- să permită vizitatorilor accesul liber la grupurile sanitare din incinta lor;
- să nu desfășoare ceremonii și festivități cu difuzarea muzicii live în unitățile amplasate în blocuri locative.

Se interzice amplasarea în blocuri locative a unităților de producție, prestări servicii, comerț, inclusiv cu ridicata, generatoare de poluare sonoră/chimică/microbiologică. La fel, se interzice și expunerea de produse pentru reclamă, publicitate și comerț în adiacentul unității comerciale, precum și pe terasele, spațiile și scările de acces în unitate. Prin produse pentru reclamă se înțeleg produse sub forma de haine, materiale de construcții, biciclete, cauciucuri auto, utilaje, autovehicule sau orice produse care sunt specifice unității care le expune.

----Noul Regulament prevede mai multe reguli de desfășurare a comerțului ambulant. Astfel, se interzice desfășurarea acestei forme de comerț pe următoarele străzi:

a) Sectorul Centru:
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt; str. Ismail; Calea Basarabiei; bd. D. Cantemir; bd. C. Negruzzi; bd. Iu. Gagarin; str. Ciuflea; str. Vl.Dokuceaev; str. Academiei; str. Sprincenoaia; str. Pietrarilor; str. Melestiu; str. Lech Caczynski; str. Ialoveni; str. Spicului; str. Miorița; str. Gh. Asachi; str. N. Testemițanu; str. Vl. Korolenko; str. C. Vârnav; str. Hristo-Botev; str. Ion Inculeț; str. Lev Tolstoi; șos. Hâncești; în perimetrul zonei istorice: str. Columna – str. Ismail – str. Pan Halippa – str. V.Alecsandri – str. A. Mateevici – str. A. Pușkin.

b) Sectorul Buiucani:
Piața Marii Adunări Naționale; bd. Ștefan cel Mare și Sfânt; str. Calea Ieșilor; str. Alba Iulia; str. Ion Creangă; str. Vasile Lupu; în perimetrul zonei istorice: str. A. Pușkin – str. Mihai Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere – str. Columna – str. A. Mateevici.

c) Sectorul Botanica:
bd. Dacia; bd. Traian; bd. Cuza-Vodă; bd. Decebal; str. Independenței.

d) Sectorul Ciocana:
str. Alecu Russo; bd. Mircea cel Bătrân, inclusiv pe alee.

e) Sectorul Râșcani:
str. Bogdan Voievod; bd. Moscova; str. Kiev; str. Constantin Tănase; bd. Grigore Vieru; bd. Renașterii Naționale; str. Alecu Russo; str. A. Pușkin; str. Eugen Doga; Calea Orheiului; în perimetrul zonei istorice: str. Columna – str. S. Lazo – str. Sf. Andrei – str. Zaikin – str. Albișoara – str. Ismail – str. Columna.

Totodată, conform proiectului de decizie, după anul 2020 urmează să fie închise toate piețele amplasate în centrul istoric al municipiului, cu excepția Î.M. „Piața Centrală” care va fi reprofilată în piață agroalimentară.

Regulamentul prevede şi reguli privind comercializarea producției alcoolice și produselor de tutun.