După ce săptămâna trecută Guvernul a aprobat închiderea a cinci școli de timp internat din Republica Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vine cu propunerea de a mai lichida altele patru: Casa de Copii din mun. Bălți; Școala de tip-internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților, mun. Bălți; Școala-internat auxiliară din s. Corten, r-nul Taraclia; Școala-internat auxiliară din s. Grinăuţi-Moldova, r-nul Ocnița.

Motivele invocate de ministerul de resort sunt, ca și în cazul precedent, numărul redus de copii și cheltuielile prea mari pentru întreținere, subliniind că în total în aceste instituții sunt înscriși 128 de copii.

La Casa de Copii din mun. Bălți, în procesul de evaluare a copiilor s-a constatat că din numărul total de copii (19), 4 copii nu aveau deficiențe senzoriale și au fost plasați în instituție din alte motive (condiții precare de trai, neglijare, etc.), ceilalți 15 copii prezentau deficiențe senzoriale de auz, în același timp, copii nu purtau aparatele auditive.

Drept urmare, 17 copii au fost reintegrați în familie biologică, 1 copil în familie extinsă, 1 copil - Asistența Parentală Profesionistă.

De asemenea, în perioada noiembrie 2016 - iunie 2017, la solicitarea Ministerului Educației, s-a realizat activități de evaluare a Școlii de tip-internat pentru copii orfani şi rămași fără îngrijirea părinților, mun. Bălți. Conform datelor raportului, în mare majoritate copiii nu prezentau probleme de sănătate, exceptându-se 4 copii care se confruntă cu probleme (retard mental, tulburări de personalitate emoțională volitivă, reținere intelectuală, paralizie cerebrală, deficiență de văz).

Perioada de plasament a unuia dintre cei 29 de copii aflați în instituție a depășit limita de 12 luni stabilită de Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea instituției de tip rezidențial.

Potrivit Notei informative prezentate de CCF Moldova, la data de 19 iunie 2017 nici un copil nu se afla în plasament în Școala de tip-internat pentru copii orfani și rămași fără ocrotirea părinților, mun. Bălți, aceștia fiind plasați fie în familia biologică - 20, în familia extinsă - 4, fie plasați sub tutelă - 3, sau în Centrul de plasament temporar din mun. Bălți - 3.

Procesul de dezinstituționalizare propriu-zisă a copiilor din Școala-internat auxiliară din s. Corten,  r-nul Taraclia, a demarat urmare a evaluării instituției de către Serviciul de Asistență Psihopedagogică. Acțiunile întreprinse au avut drept scop evaluarea complexă a dezvoltării copiilor din Școala-internat auxiliară din s. Corten, r-nul Taraclia, orientarea cadrelor didactice pentru adaptarea materialului educațional.

La momentul evaluării în instituție erau plasați 10 copii (6 băieți și 4 fete) cu vârstele cuprinse între 9 și respectiv 14 ani. Evaluarea s-a realizat doar în raport cu 8 dintre cei 10 copii, 2 copii aflându-se la studii la locul de reședință. Urmare a procesului de evaluare, 2 copii au continuat studiile în instituția de învățământ Liceul Teoretic Corten, 1-Liceul Teoretic din s. Ciumai, 1-Liceul Teoretic din Valea perjei, 1- 3 Gimnaziul O. Panov, din or. Taraclia, 1-Gimnaziul din s. Albota de Sus, 2-Gimnaziul din s. Sofievca.

Referitor la Școala-internat auxiliară, s. Grinăuți-Moldova, r-nul Ocnița, Ministerul Educației precizează că accentele au fost puse în principal pe evaluarea copiilor, a familiilor biologice/ extinse, precum și pe sprijinul familial oferit copiilor și părinților, facilitarea accesului la școlile comunitare, oferirea sprijinului psihologic cadrelor didactice și respectiv, monitorizarea familiilor.

La momentul evaluării s-a constatat că, doar 6 din cei 70 copii evaluați (adică 9%), se aflau în instituție de mai puțin de 12 luni, durată maximă de aflare în instituție. Peste 90% dintre copii au depăși de la 2 până la 10 ori durata maximă, iar 50% din numărul total de copii s-au aflat în instituție un termen mai mare de 5 ani.

Evaluarea fiecărui dosar și copil în parte, a indicat asupra faptului că admiterea copiilor în instituție, nu întotdeauna, s-a efectuat conform cerințelor prevăzute de cadrul legal și normativ.

În prezent, în școlile enunțate, nu sunt plasați copii. Toți copiii au fost dezinstituționalizați fiind reintegrați în familii biologice/ extinse, servicii de alternativă continuându-și studiile fie în instituțiile de învățământ general, fie în școli profesionale. Cadrele didactice au fost angajate prin transfer, în alte instituții de învățământ.

La moment, în fiecare dintre cele patru instituții circumstanțiate supra activează 7 - 8 angajați (directorul instituției, directorul adjunct responsabil de gospodărie, contabilul-șef și paznicii).

Totodată, această propunere vizează transferarea bunurilor imobile, a acestor instituții, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a consiliilor raionale. fffffffffffff

Amintim că, astăzi, 29 septembrie a fost publicat în Monitorul Oficial lichidarea a cinci școli de timp internat, două școli de tip internat pentru copii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților, din Leova și Orhei, și alte trei școli internat auxiliare din Sărata-Galbenă (raionul Hâncești),  Rezina și Crihana Veche (Cahul).