Deplasările angajaților în interiorul țării vor fi plătite mai bine. Diurnele și cheltuielile de cazare au fost majorate. Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial și este deja în vigoare.

Astfel, pentru deplasările în municipiul Chișinău, diurna a fost majorată cu 30 de lei și a fost stabilită la 130 de lei. În cazul cheltuielilor pentru cazare, acestea au fost stabilite între 405 și 1.000 de lei, în funcție de statutul funcționarului, comparativ cu 315 și 420 de lei, care erau achitate anterior.

Pentru deplasările în localitățile rurale, diurna a fost majorată cu 25 de lei și a fost stabilită la 100 de lei. În cazul cheltuielilor pentru cazare, acestea au fost majorate și variază de la 250 la 270 de lei, comparativ cu 150 și 210, care erau până la modificare.

Hotărârea de Guvern mai prevede că angajații, care vor fi delegați în deplasări, vor avea parte de compensarea cheltuielilor, inclusiv pentru zilele de plecare și cele de sosire. În același timp, salariații cu funcții înalte vor putea să-și procure bilete cu o clasă superioară celei econome, în cazul zborurilor cu o durată mai mare de cinci ore.

La fel, se permite procurarea biletelor la tren la clasa business, dacă salariatul este delegat pentru o activitate în interes de serviciu, cu excepția celor de instruire. De bilete de călătorie la clasa business vor avea parte:

  • persoanele cu funcţii de demnitate publică, conform anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
  • secretarul general al Secretariatului Parlamentului şi adjuncţii lui, secretarul general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova şi adjuncţii lui şi secretarii de stat;
  • şefii misiunilor diplomatice;
  • consilierii Preşedintelui Republicii Moldova, ai Preşedintelui Parlamentului şi ai Prim-ministrului;
  • directorii generali adjuncţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi administrative centrale şi vicepreşedinţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
  • academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei; preşedintele, vicepreşedinţii şi directorul general executiv al Confederaţiei Naţionale a Patronatului;
  • preşedintele şi vicepreşedinţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova; preşedintele şi vicepreşedinţii Camerei de Comerţ şi Industrie;
  • preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova;
  • directorul general şi vicedirectorii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

În același timp, Guvernul a înjumătățit diurnele care se acordă în cazul delegării unei persoane în două şi mai multe ţări. Dacă până în prezent diurna pentru ziua deplasării dintr-o ţară în alta se achita în mărime de 100% în valută străină, în urma modificărilor, aceasta va fi de 50%.

sursa: BizLaw.md