Agenția Europeană pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a lansat două apeluri pentru proiecte de cooperare în cadrul Programului Europa Creativă - subprogramul „Cultura”.

Potrivit unui comical de presă emis de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, primul apel se referă la:
a) proiecte de mică amploare (categoria I) - plafonul maxim al finanțării 200.000 Euro (reprezentând 60% din bugetul total);
b) proiecte de mare amploare (categoria II) - grant de maxim 2 milioane Euro (constituind 50% din bugetul total),
iar cel de-al doilea apel vizează proiecte de cooperare în legătură cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 (categoria III):
- aceleași criterii ca în prima categorie, doar că propunerile trebuie să corespundă tematicii.

Exemple de activități eligibile:
Pentru categoriile I și II de proiecte (lista nu este exhaustivă):
1. schimburi între operatori culturali pentru dobândirea de noi competențe și expertize (competențe digitale, noi modele de afaceri și de management, noi abordări de lucru cu publicul, sprijin pentru organizațiile mici în dezvoltarea capacității de a solicita împrumuturi): sesiuni de formare profesională, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale și instrumente-suport, inclusiv online (de exemplu, website-uri) etc.
2. schimburi de operatori culturali între mai multe țări, inclusiv vizite prelungite și rezidențe artistice, care îi ajută pe artiștii/profesioniștii din domeniul culturii să-și dezvolte carierele. De exemplu: creație artistică, coproducții și creații colective (co-creations) care sunt itinerate în diferite țări.
3. activități derulate de organizații culturale din diferite țări, care fac coproducții și/sau derulează activități în diferite spații/în cadrul mai multor evenimente din diverse țări sau în cadrul unui singur eveniment cu recunoaștere și vizibilitate internațională și, prin urmare, cu efect multiplicator în alte țări. Trebuie incluse activități de sporire și diversificare a publicului și de facilitare a accesului audienței la creații complexe. De exemplu: prin intermediul unor expoziții itinerante între parteneri sau al unui muzeu care împrumută colecții unui muzeu dintr-o altă țară și acordă o atenție deosebită lărgirii publicului și extinderii duratei de viață a expozițiilor.
4. activități culturale și/sau din domeniul audiovizual care sprijină integrarea refugiaților în Europa. Proiectele pot promova diverse creații comune și sunt încurajate să abordeze și aspecte juridice, lingvistice, de gen, chestiuni legate de mobilitate și specificități ale populației-țintă. Proiectele trebuie să stimuleze identificarea competențelor artistice specifice ale refugiaților, să pună în valoare talentele artistice ale populației refugiate sau să contribuie la sporirea abilităților de integrare socială și profesională.

Pentru categoria III de proiecte (lista nu este exhaustivă):

1. cooperarea între organizații culturale, actori-cheie din domeniul patrimoniului cultural și comunități locale, cu scopul de a pune în valoare semnificația europeană a colecțiilor sau a practicilor și a stimula, astfel, crearea unor scenarii/abordări transnaționale inovatoare. De exemplu: designul participativ al instrumentelor de comunicare și interpretare, co-organizarea și co-producția de evenimente sau spectacole, ateliere de lucru interactive și alte activități culturale.
2. organizații culturale din diferite țări, care lucrează împreună pentru a dezvolta – în special la nivel generației tinere – un sentiment de responsabilitate partajată cu privire la patrimoniul cultural tangibil și intangibil de importanță europeană. De exemplu, prin intermediul instrumentelor de tip social media, prin evenimente axate pe schimbul de cunoștințe, prin expoziții, crearea de website-uri ad-hoc, aplicații, jocuri video, ghiduri, documentare și alte materiale.
3. cooperarea între diferite tipuri de organizații de patrimoniu cultural (de exemplu, muzee, biblioteci, arhive de filme, situri de patrimoniu, organizații ale societății civile etc.) și/sau alte părți interesate din acest domeniu, care dezvoltă împreună acțiuni de consolidare a cunoașterii istoriei europene și a conștiinței referitoare la trecutul și moștenirea comune, precum și acțiuni de cultivare a memoriei istorice. Activitățile ar trebui să ajute organizațiile din domeniu să dea o dimensiune europeană acțiunilor lor, să dezvolte o cooperare durabilă cu noi parteneri din alte țări și să ajungă la un public mai larg.
4. programe și/sau expoziții și/sau spectacole culturale itinerate în diferite regiuni și țări europene, care se concentrează pe explorarea, documentarea, difuzarea și îmbunătățirea aspectelor mai slab reprezentate ale patrimoniului cultural european, precum și activități care promovează valori pozitive, cum ar fi reconcilierea, respectul reciproc, dialogul și înțelegerea interculturală.

Detalii despre proiectele dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural 2018

Această nouă categorie de proiecte va fi finanțată doar în cadrul prezentului apel și vizează două dintre obiectivele Anului European al Patrimoniului Cultural 2018:
a. aprecierea valorii și utilizarea patrimoniului cultural european ca resursă comună și creșterea conștientizării valorilor și istoriei noastre comune;
b. întărirea sentimentului de apartenență la spațiul comun european.

Propunerile de proiecte depuse vor urmări să promoveze patrimoniul cultural ca sursă de inspirație pentru creația contemporană și inovare, stimulând interacțiunea dintre domeniul patrimoniului cultural și alte sectoare culturale și creative.

În contextul acestui apel special, patrimoniul cultural trebuie înțeles ca reprezentând un spectru amplu de resurse moștenite din trecut sub multiple forme și aspecte – material, imaterial, digital (generat în format digital sau digitizat), incluzând monumente, situri, peisaje culturale, practici, abilități, cunoștințe și expresii ale creativității umane, precum și colecții conservate sau administrate de instituții publice sau private precum muzeele, bibliotecile sau arhivele. Patrimoniul cultural îl include și pe cel cinematografic.

Este recomandat ca în cadrul propunerilor de proiecte acele activități cu o mare vizibilitate să fie programate pentru anul calendaristic 2018, pentru a marca astfel inițiativa tematică europeană. În procesul de evaluare a aplicațiilor, vor avea un avantaj acele proiecte care propun un efect durabil, demonstrând sustenabilitate dincolo de durata proiectului.

În cadrul categoriei III de proiecte, nu pot fi lideri de proiect următoarele tipuri de organizații:
1. instituții de învățământ superior (inclusiv universitățile, dar nu numai) și alte organizații similare care au profil de cercetare (asociații, fundații etc.);
2. instituții de cercetare și/sau organizații care lucrează în domeniul cercetării;
3. organizații din domeniul turismului.

Următoarele activități nu sunt eligibile în cadrul proiectelor depuse la această categorie:
1. intervenții fizice asupra monumentelor istorice, siturilor sau peisajelor culturale;
2. activități dedicate cercetării sau turismului în relație cu patrimoniul cultural;
3. sondajele (întrucât va fi realizat un Eurobarometru referitor la patrimoniul cultural ca parte a programului european dedicat acestui an tematic);
4. conferințe, expoziții, ateliere de lucru etc. atât timp cât sunt activitățile principale ale proiectului (acestea pot fi însă derulate ca parte a strategiei de comunicare și diseminare a proiectelor).

Candidații trebuie să țină cont de faptul că, deși categoria III este dedicată proiectelor corelate cu obiectivele specifice ale Anului 2018, patrimoniul cultural poate fi vizat și de proiectele depuse la categoriile I sau II. Întrucât nu este posibilă depunerea mai multor proiecte în calitate de lider, organizațiile trebuie să decidă ce categorie este strategic potrivită pentru propunerile lor.

Termenul-limită pentru depunerea:
1) proiectelor de cooperare dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 (categoria III) este 22 noiembrie 2017, ora 12.00 CET/CEST (12.00, ora Bruxelles-ului).
2) proiectelor de cooperare europeană (categoriile I și II) este 18 ianuarie 2018, ora 12.00 CET/CEST (12.00, ora Bruxelles-ului).
Pentru mai multe informații nu ezitați să accesați site-ul oficial al Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Comisiei Europene.