20 de întreprinderi municipale din Chișinău (ÎMGFL), responsabile de gestionarea fondului locativ neasociat (circa 3500 clădiri multietajate), se află în proces de faliment. Declarația a fost făcută azi în cadrul ședinței Consiliului municipal de șefului Direcției generale locativ-comunale și amenajare din cadrul Primăriei capitalei, Petru Gontea.

Potrivit lui, procesul de insolvabilitate a fost inițiat la cererea SA „Termoelectrica” care a invocat datorii istorice pentru agentul termic livrat consumatorilor din blocurile locative aflate în gestiunea întreprinderilor menționate.

Pretențiile „Termoelectrica” sunt de 650 milioane lei, dintre care 430 milioane sunt datoriile pentru prepararea apei calde”, a declarat Gontea.

Potrivit șefului Direcției, pasul temporar ar fi comasarea celor 23 de ÎMGFL în 10 întreprinderi, pentru a nu depinde de „Termoelectrica”.