Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) vrea să prelungească autonomia financiară a universităților de stat din R.Moldova până în anul 2019.

Necesitatea modificării prezentei Hotărâri de Guvern, semnată în decembrie 2012, potrivit ministerului de resort, stă în scopul realizării unei analize a costurilor reale a serviciilor educaționale alocate de la bugetul de stat pentru pregătirea cadrelor de specialitate în instituțiile de învățământ superior. 

Motivele pentru care MECC vrea să prelungească cu doi ani modul de funcționare a universităților denotă din peisajul instituțional actual al învățământului superior din Republica Moldova, în particular numărul mult prea mare al universităților de stat și descreșterea drastică a numărului de studenți; bugetul  limitat alocat învățământului superior din Republica Moldova; lipsa creșterii calității învățământului superior; neacreditarea de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) a tuturor programelor de învățământ superior, lipsa unei metodologii aprobate de ANACIP pentru ierarhizarea instituțiilor de învățământ superior bazată pe indicatori de performanță, care vor servi la stabilirea numărului de locuri bugetare cu finanțare din bugetul de stat pentru fiecare program și universitate, precum și la alocarea fondurilor bugetare  pentru  acțivități de cercetare, dezvoltare, inovare și creație artisitică dar și reforma întîrziată a cercetării. 

Finanțarea bugetară a învățământului superior urmează să se realizeze prin finanțare-standard: cost standard per student și coeficient de ajustare, prevedere care urmează să fie implementată după aprobarea unei metodologii de finanțare bazată pe indicatori de performanță, atât pe linia de cercetare și transfer de cunoștințe, cât și pe linia de predare și învățare. 

Potrivit ministerului educației, la moment există un proiect de finanțare a învățământului superior, elaborat de experți străini, care urmează să fie dezbătut public, ajustat și pus în aplicare în următorii ani.