Referitor la informaţiile vehiculate în presă privind „chitanţa de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei”, vine cu mai multe precizări Poliția de Frontieră.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, baza juridică pentru încasarea amenzilor la locul constatării contravenţiilor este stabilită de Codul contravenţional al RM, art. 446 și art. 447, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998.

Astfel în data de 5 mai 2017, Ministerul Afacerilor Interne a emis ordinul nr.118, care este continuitatea procesului de implementare a mecanismului de încasarea amenzii contra chitanței și derivă din ptc.2. al HG nr. 1273 din 23.11.2016. Ulterior va fi aprobat și Regulamentul privind mecanismul de colectare, gestionare şi termenul de virare a amenzilor încasate la locul constatării contravenţiei la bugetul de stat. În acest sens, care va fi stabilit modul de preluare a amenzii (în plic sigilat) de către agentul constatator (polițistul de frontieră, reprezentanții BMA și SPCSE), iar plicul sigilat prezentând o măsură de excludere a încălcărilor.

Pentru Utilizarea chitanței de încasare a amenzii la locul constatării faptei are mai multe beneficii și facilități atât pentru contravenient, cât și pentru întregul proces contravențional, bazat pe respectarea drepturilor omului la libera circulație:

- reducerea timpului de documentare a contravenţiei, ceea ce va permite călătorilor să continue deplasarea, inclusiv în situaţia când călătoresc cu trenul, autocarul, avionul etc, necreând dificultăţi celorlalţi pasageri aflaţi în trafic, inclusiv îl va scuti de deplasarea către ghișeele băncii pentru achitarea amenzii; 
- excluderea situaţiilor când contravenientul va fi atras în procesul de achitare silită a amenzii contravenţionale prin intermediul executorului judecătoresc, ceea ce presupune încasări suplimentare efectuate de către executării judecătoreşti;
- micşorarea numărului de amenzi neachitate, în situațiile în care contravenientul este străin sau persoană stabilită cu traiul în stânga râului Nistru, deoarece în cazurile de lipsă de competenţă teritorială stabilită în art. 30 din Codul de executare, executorii judecătoreşti refuză executarea amenzii, fiind restituite deciziile de aplicare a amenzilor.

„Reiterăm că achitarea amenzii la locul constatării contravenţiei contra chitanţă este un drept a contravenientului şi nu o obligaţie a acestuia. La fel, contravenientul păstrează dreptul de a achita amenda benevol prin ghișeele băncilor, iar dacă nu este de acord cu sancţiunea aplicată contravenientul are dreptul în termen de 15 zile să conteste decizia agentului constatator în temeiul art. 448 Cod contravenţional. Refuzul de a achita amenda contra chitanței nu constituie temei de neautorizare/interzicere a trecerii frontierei de stat”, se mai spune într-un comunicat de presă. 

Totodată, specificăm că amenda va fi achitată contra chitanței numai la locul constatării contravenției și agentului constatator cu drept de examinare a acestei contravenții. (Ex: un cetățean străin a încălcat termenul de ședere pe teritoriul R. Moldova. Acesta se află la ieșirea din țară în perioada de noapte, într-un autocar cu pasageri. Polițistul de frontieră constată contravenția și informează contravenientul despre dreptul de achitare a acesteia în mod simplificat, care presupune: recunoașterea încălcării și achitarea acesteia contra chitanței. Acest fapt va reduce timpul de staționare a autocarului cu cel puțin 30 min, necesare pentru întocmirea altor acte de procedură).