Mai bine de 800 de elevi din Republica Moldova şi-au reluat studiile în România, în cadrul anului şcolar 2017 - 2018, început astăzi, cu patru zile mai devreme ca de obicei, potrivit ministerului de resort de la Bucureşti.

Potrivit rezultatelor repartizării elevilor din Republica Moldova în învățământul liceal și profesional din România, pentru anul şcolar 2017-2018 au fost admiși 843 de elevi.

Structura anului școlar 2017-2018 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare, cu următoarele excepții:

 • pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 25 mai 2018;
 • pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 8 iunie 2018;
 • pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;
 • pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
 • pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare;
 • stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;
 • pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Structura anului școlar 2017-2018. Cum sunt împărțite cele două semestre

 • Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017-2 februarie 2018, astfel:
 • Cursuri – luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017
 • În perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
 • Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 7 ianuarie 2018
 • Cursuri – luni, 8 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018
 • Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018
 • Semestrul al II-lea are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 22 iunie 2018, astfel:
 • Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 6 aprilie 2018
 • Vacanţa de primăvară – marți, 10 aprilie 2018 – duminică, 22 aprilie 2018
 • Cursuri – luni, 23 aprilie 2018 – vineri 22 iunie 2018
 • Vacanţa de vară – sâmbătă, 23 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018

Structura anului școlar 2017-2018. Când este „Școala Altfel”

Programul „Școala Altfel” va fi derulat, ca în anii precedenți, pe o perioadă de 5 zile, astfel:

 • Pentru învățământul preșcolar și primar:
 • 13 noiembrie 2017 – 24 noiembrie 2017
 • 26 februarie 2018- 30 martie 2018
 • 14 mai 2018 – 8 iunie 2018

Pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal:

16 octombrie 2017 – 24 noiembrie 2017

26 februarie 2018- 30 martie 2018

14 mai 2018 – 8 iunie 2018

De precizat că intervalul aferent programului ”Școala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale.

Structura anului școlar 2017-2018. Când se dau tezele

Ca în fiecare an școlar, lucrările semestriale (tezele) se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Anul școlar se va încheia pe data de 22 iunie 2018.