Primarul suspendat Dorin Chrtoacă a obţinut câştig de cauză într-un dosar datând din 2016 împotriva Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, la Curtea Supremă de Justiţie. Este primul său câştig de cauză după şirul de pierderi pe care le-a suportat în instanţe în ultimele luni.

La 29 martie 2016, reprezentanții Cancelariei de Stat au depus o cerere de chemare în judecată împotriva edilului capitalei. În motivarea acțiunii, reclamanții au indicat că Dorin Chirtoacă, prin dispoziția sa din 29 decembrie 2015, a încălcat prevederile legislației prin redistribuirea mijloacelor bugetare de la capitolul „Asigurarea și asistența socială” către „Învățământ” și „Cultură”, fără o decizie a Consiliului municipal Chișinău.

Consultând pagina web al Primăriei, am găsit dispoziția care a nemulțumit Cancelariei de Stat. În document se menționează că Dorin Chirtoacă a dispus redistribuirea mijloacelor bugetare pentru majorarea salariilor cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preșcolar, extrașcolar, școli sportive, dar și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, pentru anul 2015. Totodată, edilul a permis redistribuirea alocațiilor în baza proceselor-verbale de constatare a numărului de persoane care s-au dezis benevol de compensații nominative pentru călătoria în transportul urban, cărora li s-au perfectat abonamente anuale în lunile noiembrie-decembrie 2015.

Primarul general al mun. Chișinău, dispunând de ordonator principal de credite, este obligat să asigure gestionarea bugetului municipal Chișinău în limitele stabilite de Consiliul municipal Chișinău și în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, a fost menționat în plângerea depusă de Cancelaria de Stat.

La 31 octombrie 2016, Judecătoria Centru a respins cererea pârâtului ca neîntemeiată. Magistrații și-au argumentat decizia prin faptul că dispoziția enunțată a fost emisă cu respectarea legislației, competenței și procedurii, de aceea motive de anulare nu sunt. Ulterior, și Curtea de Apel, prin decizia din 16 mai 2017, a respins apelul declarat de Cancelaria de Stat, menținând hotărârea primei instanțe.

Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat a considerat decizia instanței de apel ca fiind neîntemeiată, adoptată cu încălcarea normelor de drept material și a atacat la CSJ, la 27 iunie 2017.

În răspunsul lor, magistrații CSJ au menţionat că argumentele invocate de Cancelaria de Stat nu denotă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau procedural de către instanța de apel, respectiv, nu constituie temei de casare a deciziei.

În acest context instanța a dispus declararea recursului Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat drept inadmisibil. Încheierea este irevocabilă.

----Acum două săptămâni, CSJ a decis anularea unei dispoziții a primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, prin care acesta a permis edificarea unui însemn decorativ animalelor fără adăpost în scuarul din str. Colina Pușkin, colț cu str. Buna Vestire. Potrivit hotărârii magistraților, actul administrativ „a fost emis cu depășirea competențelor autorității publice executive”, întrucât primarul nu are competența de administrare a bunurilor domeniului public și ale celui privat al municipiului, prerogativa respectivă revenindu-i Consiliului municipal.

Anterior, în luna iunie, magistrații Curții Supreme de Justiție a respins recursul apărării lui Chirtoacă în cazul înregistrării grupului de inițiativă în vederea colectării semnăturilor pentru organizarea referendumului de demitere a edilului capitalei.

La sfârșitul lunii iulie, Dorin Chirtoacă a avut parte de un alt proces, când magistrații Judecătoriei Chișinău au dispus suspendarea edilului din funcție. Solicitarea privind suspendarea edilului a venit din partea procurorilor care, pe 21 iulie, au expediat dosarul „parcărilor cu plată” în instanța de judecată. Pentru a exclude oricare influenţă asupra martorilor (unii dintre care exercită anumite funcţii în cadrul primăriei Chişinău), procurorii au solicitat și suspendarea din funcție a edilului.