Executivul a aprobat astăzi lista persoanelor care au câștigat Premiul Național 2017 în domeniile: ştiinţă, tehnologii, cultură şi artă, sport.

În domeniul ştiinţei:

Dragoş Vicol, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, pentru cercetările de fenomenologie a culturii;

Gheorghe Baciu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, pentru contribuţia personală la dezvoltarea Serviciului naţional de medicină legală şi activitatea publicistică cu caracter istorico-medical;

Dmitrii Parmacli, doctor habilitat în economie, profesor universitar,

Alexandru Stratan, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, pentru ciclul de cercetări în domeniul dezvoltării potenţialului şi sporirea eficienţei economice a agriculturii;

Gheorghe Postică, fost viceministru al culturii, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, pentru realizarea cercetărilor știintifice fundamentale privind civilizația medievală si elaborarea studiilor teoretico-aplicative de salvgardare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional;

În domeniul culturii şi artei:

Teodor Chiriac, scriitor, traducător, pentru opera literară şi activitatea de promovare a patrimoniului naţional scris peste hotare;

Leon Ştirbu, compozitor, pentru „Opera Omnia”;

Iurie Sadovnic, interpret şi autor, pentru „Opera Omnia”;

Alexandru Cozub, actor şi regizor de teatru, pentru originalitatea spectacolelor regizate, promovarea artei teatrale naţionale peste hotare şi management teatral inovativ;

Igor Cobileanschi, regizor de film, scenarist, editor, pentru contribuţia substanţială la creşterea calităţii şi vizibilităţii produsului cinematografic autohton;

În domeniul sportului:

Larisa Popova, campioană olimpică, pentru întreaga activitate sportivă şi promovarea mişcării olimpice.

Premiul Naţional, în valoare de 100 mii lei, se acordă cetăţenilor Republicii Moldova pentru realizări remarcabile care au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologiile, cultura, arta şi sportul, au contribuit la promovarea imaginii pozitive a ţării pe plan internaţional, au avut un impact considerabil asupra progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic, asupra culturii naţionale şi mondiale.

Vedeți documentul mai jos: