La tabăra de copii din satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă au fost identificat bacilul lui Friedlander, cunoscut şi ca Klebsiella pneumoniae, responsabil de pneumonii, informează Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP). Sursa citată a mai relevat că la Mândreşti, Teleneşti, medicii au depistat la bolnavi şi în bucatele cosumate Salmonella Enteritidis, gen de bacterie intestinală, care cauzează mai multe boli infecţioase (febră tifoidă, paratifos, intoxicații alimentare etc.).

CNSP a precizat, de asemenea, că la prepararea bucatelor sunt antrenate, în unele cazuri, persoane fără instruire profesională de specialitate, fără instruire igienică şi examenul medical, absolut obligatoriu.

Potrivit comunicatului de presă CNSP, în 7 luni ale 2017 morbiditatea sumară prin boli diareice acute (BDA)  a sporit până la 367,5 cazuri, față de 251,8 cazuri la 100 mii populaţie, înregistrate în perioada similară a anului 2016. Crește numărul izbucnirilor nedescifrate etiologic – de la 2 la 4, iar numărul izbucnirilor provocate de salmonella se menține constant.

Astfel, până la data de 15 august 2017 au fost înregistrate 18 izbucniri de BDA şi toxiinfecţii şi intoxicaţii alimentare (TIA) în 10 teritorii administrative, cu afectarea a 214 persoane, inclusiv 125(58,4%) copii,  față de 15 astfel de izbucniri înregistrate în aceiași perioadă a anului 2016. Cca 50% din cazurile de izbucniri sunt înregistrate în lunile iulie – septembrie, la obiectele de alimentaţie publică, grădiniţe şi în condiţii casnice.

Îngrijorător este că, în primele 15 zile a lunii august, au fost înregistrate 4 izbucniri, cu afectarea a 38 persoane la Chişinău; 27 în raionul Ştefan Vodă; 26 în Străşeni și 13 în Orhei, toate după servirea bucatelor în restaurante şi localuri publice cu ocazia diferitor ceremonii, inclusiv după consumul produselor luate la pachet din aceste localuri.

Pentru prevenirea BDA și TIA, îndeosebi la copii, CNSP recomandă respectarea următoarele reguli:

– evitarea procurării produselor alimentare în locurile neautorizate, fără condiţii optime de păstrare;

– spălarea obligatorie a mâinilor cu săpun după veceu şi înainte de masă;

– separarea bucatelor pregătite de materia primă, cu folosirea separată a inventarului pentru prelucrarea lor;

– spălarea minuţioasă sub get de apă curgătoare a fructelor şi legumelor ce se folosesc fără prelucrare termică;

– respectarea regimului de prelucrare termică a produselor alimentare și bucatelor, condițiile și termenii de păstrare;

– evitarea organizării diferitor festivităţi și ceremonii dacă nu există condiţii de siguranţă – acces la apă şi facilităţi sanitare (WC), spații de operare cu produsele alimentare şi veselă de bucătărie suficiente, spații și condiţii optime de păstrare în frigider a produselor.

– neadmiterea pregătirii produselor alimentare cu 2-3 zile înainte de ceremonie; a folosirii ouălor de gâscă şi raţe pentru pregătirea prăjiturilor cu cremă; antrenării în procesul pregătirii alimentelor a persoanelor cu febră, cu semne clinice de BDA, inclusiv a persoanelor fără instruire profesională specială, instruire igienică, experienţă în domeniu și examen medical.

Respectarea regulilor și recomandărilor enumerate vor contribui la prevenirea BDA și TIA, ferind consumatorii de agravarea stării lor de sănătate, inclusiv a copiilor.