Curtea Supremă de Justiție a decis azi anularea unei dispoziții a primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, prin care acesta a permis edificarea unui însemn decorativ animalelor fără adăpost în scuarul din str. Colina Pușkin colț cu str. Buna Vestire. Potrivit hotărârii magistraților, actul administrativ „a fost emis cu depășirea competențelor autorității publice executive”, întrucât primarul nu are competența de administrare a bunurilor domeniului public și ale celui privat al municipiului, prerogativa respectivă revenindu-i Consiliului municipal.

CSJ a constatat că la data de 18 aprilie 2016 Dorin Chirtoacă a emis dispoziția prin care permitea edificarea însemnului decorativ sus-menționat. La data de 26 aprilie 2016 dispoziția a parvenit la controlul Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat care, în rezultatul controlului efectuat, a constatat că aceasta a fost emisă cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare.

Prin urmare, Cancelaria de Stat a solicitat edilului capitalei abrogarea dispoziției, însă Dorin Chirtoacă a refuzat. În acest sens, prin hotărârea Judecătoriei Centru din 23 septembrie 2016 s-a admis cererea Cancelariei de Stat și dispoziția a fost anulată.

Nefiind de acord cu hotărârea primei instanţe la 10 august 2016, Dorin Chirtoacă a declarat apel, solicitând casarea hotărârii Judecătoriei Centru cu emiterea unei noi hotărâri prin care cererea de chemare în judecată înaintată de Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat să fie respinsă ca neîntemeiată. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 26 ianuarie 2017 apelul a fost admis, iar decizia primei instanțe a fost anulată.

Decizia Curții de Apel a fost contestată la CSJ, care a constatat că instanța de apel „a soluționat litigiul cu interpretarea eronată a normelor de drept material”.

Colegiul consideră eronată concluzia instanţei de apel prin care a indicat precum că, în baza materialului probator anexat la materialele cauzei, obiectul dispoziţiei nr. 405-d din 18 aprilie 2016 nu este un monument de for public, dar însemn decorativ, deoarece acesta urmează a fi o construcţie ușor demontabilă, din masă lemnoasă, amplasată temporar. Or, pe parcursul examinării cauzei nu au fost prezentate careva probe din care să rezulte cu certitudine materialele din care urmează a fi construit obiectul vizat, drept urmare nu există un material probator pertinent în susţinerea acestui argument… Proiectul stabileşte că sculptura va fi instalată pe un piedestal construit din: placă de oțel, cărămidă/ argilă, beton aparent. Astfel, Colegiul constată că instanţa de apel şi-a întemeiat hotărârea pe argumente cu caracter declarativ, în lipsa materialului probator care să ateste veridicitatea celor declarate”, se menționează în hotărârea CSJ.

În acest sens, CSJ a dispus anularea hotărârii Curții de Apel și menținerea deciziei primei instanțe prin care dispoziția „Cu privire la edificarea unui însemn decorativ animalelor fără adăpost, în scuarul din str. Colina Pușkin colț cu str. Buna Vestire” a fost declarată ilegală.

De precizat că nu este prima dată când CSJ dispune anularea dispozițiilor primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. În anul 2015 Curtea Supremă de Justiție a dispus anularea dispoziției care prevedea ca toate procedurile de achiziţie publică efectuate de direcțiile sectoriale din cadrul Direcţiei Generale educaţie, tineret şi sport să fie centralizate.

Ulterior, în anul 2016 CSJ a anulat o altă dispoziție a lui Chirtoacă care prevedea împuterniciri legale primarului de a accepta sau refuza eliberarea autorizațiilor pentru amplasarea gheretelor în Capitală.