Colegiul disciplinar al Ministerului Justiției a constatat patru abateri comise de executori judecătorești, în cadrul ședinței din 28 iulie curent. Ei sunt trași la răspundere disciplinară pentru încălcările săvârșite, în baza reclamațiilor înaintate de persoane fizice și juridice. Petiționarii au invocat lezarea drepturilor sau intereselor lor legitime în procedura de executare.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Justiției, membrii Colegiului au examinat, în urma sesizărilor, 11 cauze și au constatat încălcări în patru din ele. Astfel, sunt aplicate două sancțiuni în formă de amenzi, în mărime de 600 unități convenționale, echivalentul a 12000 lei fiecare. Unui executor judecătoresc i-a fost aplicată sancțiune de suspendare a activității pe termen de șase luni, iar altul a primit avertisment, cu obligația de a se instrui opt ore academice din cont propriu.

Executorii judecătorești au fost penalizați pentru încălcarea gravă a obligațiilor profesionale stabilite de lege, tergiversarea, neglijența în efectuarea lucrărilor în procedura de executare, nerespectarea termenului de îndeplinire a acțiunilor procedurale sau refuzul nemotivat de a efectua acte de executare.

Sancțiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea faptei comise prin acțiunile sau inacțiunile executorului judecătoresc. Acestea sunt în formă de avertisment, mustrare cu obligația de a se instrui din cont propriu de la 8 până la 24 ore academice, amendă, suspendarea activității executorului judecătoresc pe un termen de la 1 la 6 luni sau retragerea licenței.

Colegiul disciplinar este constituit pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ). Acesta este format din șapte membri, din care doi sunt desemnați de Ministerul Justiției, trei de UNEJ, un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului şi un reprezentant al societății civile. Membrii colegiului sunt divizați în două complete de admisibilitate care se întrunesc săptămânal.