În atenţia studioşilor din învăţământul superior şi profesional-tehnic secundar: Ministerul Educaţiei a pregătit un proiect de hotărâre privind aprobarea beneficiarilor de burse de merit şi ai Bursei preşedintelui R. Moldova, ce vor fi acordate pentru anul de studii 2017-2018.

Lista studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior cărora li se va acorda Bursa Republicii în anul de studii 2017-2018:

Cîrja Ana-Maria – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Design şi tehnologii poligrafice

Cozonac Ana-Maria – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Ingineria sistemelor biomedicale

Cuculescu Ana - Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, ciclul I, anul III, specialitatea Istorie și educație civică

Hajdeu Mihaela - Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul II, anul II, programul de master Matematici moderne și tehnologii moderne de instruire

Manica Vasile – Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, ciclul II, anul II, programul de master Patrimoniu istoric și turism cultural

Milcan Elena - Universitatea de Stat din Comrat, ciclul I, anul IV, specialitatea Limbi străine (engleză și germană)

Nistor Elena - Universitatea de Stat “B.P. Hasdeu” din Cahul, ciclul I, anul IV, specialitatea Istorie și educație civică

Olaru Cătălina - Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, studii integrate, anul V, specialitatea Medicină

Orehova Irina - Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Cibernetică și informatică economică

Prigalo Alexandru - Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ciclul I, anul III, specialitatea Interpretare instrumentală

Spînu Olga - Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Drept

Tulbu Gheorghe – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, ciclul I, anul III, specialitatea Securitate civilă şi ordinea publică

Lista studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior cărora li se va acorda Bursa Guvernului în anul de studii 2017-2018 :

Alîmov Adrian - Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Tehnologii informaționale

Banari Alina - Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, studii integrate, anul VI, specialitatea Medicină

Bîrcă Veronica - Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea Geografie și limba engleză

Bordos Xenia - Universitatea Agrară de Stat din Moldova, studii integrate, anul VI, specialitatea Medicină veterinară

Boșneac Dmitri - Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Mecanizarea agriculturii

Brînză Ana-Maria – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Tehnologii informaționale

Calancea Felicia – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Design interior

Cebotaru Vasile – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, ciclul I, anul IV, specialitatea Cultură fizică de recuperare

Crudu Valeria - Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, ciclul I, anul III, specialitatea Matematică și informatică

Cușnir Anastasia - Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Informatică aplicată

Cușnir Grigore – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Securitate informaţională

David Eugeniu –Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Securitate informațională

Dubceac Marcela - Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ciclul I, anul III, specialitatea Coregrafie

Fiodorova Irina – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Evaluarea imobilului

Ghimbovscaia Anastasia - Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ciclul I, anul IV, specialitatea Canto academic

Grigorcea Ana - Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Informatică aplicată

Guzun Alina - Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, ciclul II, anul II, programul de master Psihodiagnostic și intervenții psihologice în diferite tipuri de organizații

Idriceanu Cristina-Mihaela - Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea Biologie și chimie

Macari Doina - Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, studii integrate, anul V, specialitatea Farmacie

Maslincova Iulia - Universitatea de Stat din Comrat, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept

Mihalache Nicoleta – Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, ciclul I, anul III, specialitatea Limbi străine (engleză și italiană)

Nastas Eugenia - Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, ciclul II, anul II, programul de master Patrimoniu istoric și turism cultural

Nicolaescu Daniela – Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, ciclul I, anul III, specialitatea Securitate civilă şi ordinea publică

Popa Mihaela - Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Business și administrare

Rusu Renata, Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Relaţii internaţionale

Sîrbu Corina – Academia Militară a Forțelor Armate, ciclul I, anul III, specialitatea Transmisiuni

Stratan Victoria – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, ciclul I, anul IV, specialitatea Educaţie fizică şi sport

Tonu Maria, Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Limbi străine (franceză și engleză)

Vasilachi Stela – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, ciclul I, anul IV, specialitatea Cultură fizică de recuperare

Zeleni Veronica, Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Drept

Lista elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar cărora li se va acorda Bursa „Gaudeamus” în anul de studii 2017-2018:

Bargan Maria - Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat, anul IV, specialitatea Pedagogie preșcolară

Bivol Silvia - Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, anul IV, specialitatea Pedagogie preșcolară

Burghelea Alina - Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, anul IV, specialitatea Asistența socială

Caravasili Corina - Colegiul Tehnologic din Chișinău, anul IV, specialitatea Modelarea și tehnologia confecțiilor din țesături

Chitic Olga - Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, anul IV, specialitatea Contabilitate

Efros Alexandru - Centrul de excelenţă în energetică şi electronică, anul IV, specialitatea Automatică și informatică

Ionașcu Cătălina - Colegiul Național de Comerț al ASEM, anul IV, specialitatea Turism

Lugovskaia Victoria – Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, anul IV, specialitatea Contabilitate

Maidacenco Anastasia - Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi, anul IV, specialitatea Informatica

Malîșev Dmitrii - Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi, anul IV, specialitatea Transport feroviar

Midrigan Ion - Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale, anul IV, specialitatea Turism

Miron Maria - Centrul de excelenţă în economie şi finanţe, anul IV, specialitatea Contabilitate

Mîndru Diana - Colegiul de Medicină, or. Cahul, anul V, specialitatea Medicină generală

Noroc Adelina - Colegiul Tehnologic din Chișinău, anul IV, specialitatea Modelarea și tehnologia confecțiilor din țesături

Pasicinic Elvira – Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, anul IV, specialitatea Merceologie

Șeremet Xenia - Colegiul de Medicină, or. Cahul, anul V, specialitatea Medicină generală

Șevciuc Galina - Colegiul de Industrie Ușoară din Bălţi, anul IV, specialitatea Modelarea și tehnologia confecțiilor din țesături

Vacarciuc Cornelia - Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, anul IV, specialitatea Medicină veterinară

Vlas Renata - Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, anul IV, specialitatea Turism

Volnițchi Cătălina - Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, anul IV, specialitatea Asistența socială

Totodată, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune spre aprobare lista candidaţilor din rândul studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior pentru acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2017-2018:

Boronciuc Cristina - Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, studii integrate, anul IV, specialitatea Stomatologie

Calmîș Ion – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, ciclul I, anul III, specialitatea Cultură fizică recreativă

Ciuvaga Alexandru – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Tehnologia produselor alimentare

Crivoi Luminița - Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Horticultură

Doni Corneliu - Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Drept

Frangopol Cătălina - Universitatea de Stat “B.P. Hasdeu” din Cahul, ciclul I, anul III, specialitatea Istorie și educație civică

Gîțu Ana - Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea Biologie și chimie

Oroșan Irina - Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Finanțe și bănci

Rața Daniela - Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Relaţii internaţionale

Sîrbu Cristina – Academia Militară a Forțelor Armate, ciclul I, anul III, specialitatea Transmisiuni

 Lista candidaţilor din rândul elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar pentru acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2017-2018:

Ambrosiv Ana – Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, anul V, specialitatea Medicină generală

Gușan Veronica - Colegiul Politehnic din Bălți, anul IV, specialitatea Calculatoare

Mamaliga Andrei - Centrul de excelenţă în economie şi finanţe, anul IV, specialitatea Finanțe

Mașurceac Serghei - Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale, anul IV, specialitatea Informatică

Rățoi Radu - Centrul de excelenţă în educație artistică ”Ștefan Neaga”, anul IV, specialitatea Instrumente populare