Comisia pentru selectarea directorului Agenţiei Servicii Publice, în urma examinării şi evaluării dosarelor depuse, a admis la interviu trei candidaţi, care îndeplinesc condiţiile stabilite de participare la concurs, se arată într-un comunicat emis de Serviciul de presă al Guvernului.

  1. Serghei RAILEAN, Director General ÎS „CRIS „Registru”
  2. Angela MATCOV, Director ÎS „Cadastru”;
  3. Aurica DOINA, fost membru al Consiliului de Administrare al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Desfășurarea interviului va avea loc vineri, 21 iulie 2017, la ora 8.45, în incinta Casei Guvernului, etajul I, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni.

Potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern, Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” este reorganizată prin transformare în Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, care va fi în subordinea Guvernului. Totodată, în noua entitate vor intra prin fuzionare ÎS „Camera Înregistrării de Stat”,  ÎS „Cadastru”, Serviciul Stare Civilă din subordinea Ministerului Justiției și Camera de Licențiere din subordinea Ministerului Economiei.

Urmare a unificării prestatorilor de servicii publice, tarifele pentru serviciile prestate vor fi reduse. Totodată, Agenția va asigura modernizarea serviciilor publice, va facilita accesul populației la acestea și va spori eficiența dialogului dintre autorități și cetățeni.