Academia de Ştiinţe condusă de Gheorghe Duca nu va mai gestiona, după bunul său plac, milioanele afectate pentru ştiinţă şi inovaţie: Guvernul a aprobat astăzi o structură care i se va subordona – Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare –, menită să evalueze propunerile de proiecte depuse de cercetători, prin concurs, indiferent de apartenenţa lor instituţională.

În proiectul de lege sunt conturate noi viziunii privind administrarea cercetării în Republica Moldova. Agenția va fi unica entitate ce va distribui fonduri pentru proiectele de cercetare. Guvernul urmăreşte, totodată, liberalizarea accesului la fondurile respective a insituţiilor publice de învăţământ superior, grupurilor de cercetători sau a cercetătorilor independenţi.

Graţie reorganizării, alocările de la bugetul stat pentru finanţarea proiectelor de cercetare vor creşte de la 174 de milioane până la 340 de milioane (de lei), a menţionat directorul Centrului de implementare a reformelor, Iurie Ciocan.

Tot ca o consecinţă a schimbărilor preconizate, numărul membrilor „Adunării Generale” a AŞM va crește de la 82 de academicieni la 91.