Executivul a aprobat astăzi un proiect de lege privind modificarea şi completarea Codului ştiinţei şi inovării şi a Codului educaţiei. Documentul urmăreşte sporirea calităţii procesului educaţional, precum şi a performanţei domeniului de cercetare şi inovare, prin aplicarea principiului de competiţie în distribuirea fondurilor. Totuși, proiectul a nemulțumit conducerea Academiei de Știință (AȘM) din cauza că din subordinea sa vor fi scoase Liceul Teoretic și Universitatea AȘM.

Directorul Centrului pentru Implementarea reformelor, Iurie Ciocan, a declarat că Liceul AŞM va fi transferat la Ministerul Educației, iar Universitatea Academiei va fuziona cu Universitatea de Stat din Moldova.

După aprobarea acestui proiect de lege în Parlament, vom propune aprobarea unui proiect de hotărâre prin care liceul să fie transferat către Ministerul Educației, cu statut de liceu republican pentru copii dotați - un liceu de elită. În ceea ce privește Universitatea, noi propunem ca aceasta să fie absorbită de către USM”, a precizat Ciocan.

În replică, președintele AȘM Gheorghe Duca a declarat că fuzionarea UAȘM cu USM nu va aduce plusvaloare nici unei din universități.

UAȘM a fost fondată pentru crearea școlilor doctorale care asigură pregătirea doctorilor în știință”, a menționat Duca.

Cu precizări la acest capitol a venit și prim-ministrul Pavel Filip. Șeful Executivului a anunțat conducerea AȘM de faptul că aceasta trebuie să se ocupe de știință, nu de gestionarea patrimoniului.

Se confirmă adevărul că reformele nu sunt uşor de făcut și promovat. Orice reformă provoacă această rezistență internă, pentru că noi ne-am deprins cu maniera care a fost până acum. Trebuie să punem foarte clar accentele. Academia trebuie să se ocupe de știință, nu de administrarea clădirilor, de gestionarea patrimoniului. Este un lucru tehnic, de care noi vrem să vă absolvim. Se vor ocupa cei care pot face acest lucru bine. Prin această modificare vom avea posibilitatea să dublăm fondurile pentru cei care fac știință. Să gestioneze patrimoniul cei care pot face lucrul acesta, iar Academia să se ocupe de știință”, a subliniat premierul.

Potrivit proiectului aprobat, în sectorul educaţional urmează să fie creată Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC), care va îngloba atribuţiile Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional, ale Inspectoratului Şcolar Naţional şi ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. De asemenea, Agenţia va evalua modul de implementare a Curriculumului naţional şi modul de administrare a examenelor şi evaluărilor în învăţământul general.

Totodată, proiectul propune ajustarea cadrului instituţional de administrare a domeniilor cercetării şi inovării, competenţele în acest sens fiind concentrate la nivelul Executivului, care va aproba documentele de politici ce vor reflecta priorităţile în sector. Acestea din urmă vor fi elaborate de comunitatea ştiinţifică în cadrul forului suprem, reprezentat de AŞM, care va exercita rolul de consultant strategic al Guvernului în domeniile cercetării şi inovării.

Un alt aspect important vizează perfecţionarea modului de finanţare a priorităţilor în domeniile cercetării şi inovării. În acest scop va fi constituită Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare. Autoritatea va fi responsabilă de evaluarea propunerilor de proiecte înaintate de cercetători, prin concurs, indiferent de apartenenţa instituţională a acestora. Accesul la fondurile gestionate de Agenţie va fi uşurat prin excluderea mecanismului acreditării organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării şi înlocuirea acestuia cu instrumentul de evaluare şi confirmare a titlurilor ştiinţifice realizată de ANACEC.

----Resursele financiare necesare pentru implementarea proiectului sunt estimate la 2,2 milioane de lei. Totodată, reorganizarea entităţilor menţionate va asigura optimizarea cheltuielilor bugetare anuale pentru administrarea domeniului cu aproximativ 9,1 milioane de lei.

Amintim că săptămâna trecută Pavel Filip a anunțat intenția de a reforma sistemul de științe și cercetări al Republicii Moldova. Premierul a adus exemplul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, unde savanții lucrează în condiții deloc ușoare: „Am avut o satisfacție să vorbesc cu cercetătorii și am un respect față de acești oameni care lucrează nu în cele mai bune condiții. Dar vreau să vă spun că din 390 de colaboratori ai acestui institut am văzut doar vreo 70-80 care au fost la lucru în acel moment. Este o clădire enormă. Acest institut este finanțat cu aproximativ 30 de milioane de lei în fiecare an. Eu cred că, luând în considerare situația noastră financiară, trebuie să folosim cât mai eficient acești bani”.