Toate instituţiile de învăţământ medical de stat, instituţiile de asigurare a sănătăţii, inclusiv instituţiile medico-sanitare publice, se vor afla de-acum înainte în subordinea Ministerului Sănătăţii (MS). Excepţie vor face instituţiile prestatoare de asistenţă medicală primară şi cele departamentale.

O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi în cadrul şedinţei Cabinetului de Miniştri, întru susţinerea iniţiativei legislative a unui grup de deputaţi.

Acest fapt va oferi Guvernului posibilitatea să organizeze şi să gestioneze sistemul de sănătate într-un mod mai eficient. Astfel, sistemul va fi orientat spre necesităţile populaţiei şi va crea condiţii favorabile pentru dezvoltarea asistenţei medicale spitaliceşti, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale prestate populaţiei.

Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice vor fi selectaţi printr-un concurs organizat de MS.

Totodată, în cadrul ședinței de astăzi, Executivul a aprobat Regulamentul privind Registrul medical format de sistemul informaţional medical integrat.

Regulamentul în cauză stabileşte modul de colectare (actualizare) şi analiză a datelor despre evenimentele care au loc în sistemul de sănătate şi de transformare a acestora în informaţii utilizate în procesul de luare a deciziilor privind profilaxia maladiilor, tratamentul şi reabilitarea pacienţilor, gestionarea eficientă a resurselor din instituţiile medico-sanitare publice şi private.

Documentul stipulează şi subiecţii raporturilor juridice în domeniul creării şi funcţionării Registrului medical, drepturile şi obligaţiile posesorului, ale deţinătorului şi ale participanţilor la crearea acestuia.

Alte prevederi ale documentului vizează procedurile de colectare şi gestiune a datelor, interoperabilitatea cu alte registre şi sisteme informaţionale, modalitatea asigurării unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, precum şi metodele de protecţie a acestor date.

Ministerul Sănătăţii este posesorul şi deţinătorul Registrului medical, care are drept scop creşterea calităţii şi a eficienţei serviciilor prestate de instituţiile medicale, plasând pe primul loc subiectul îngrijirii pacientului.