Parlamentul a votat astăzi în prima lectură proiectul privind tichetele de masă. Proiectul a fost susținut cu majoritatea voturilor în cadrul ședinței plenare a Legislativului.

În cadrul dezbaterii proiectului, deputatul liberal Valerian Bejan a adus exemplul României, unde autoritățile propun renunțarea la tichetele de masă.

România a mers mai departe. PSD a înregistrat un proiect de lege care prevede înlocuirea tichetelor de masă cu indemnizații de hrană anuale la nivelul a două salarii de bază minime, excepție făcând personalul din Apărarea Națională, Ordine Publică și Securitatea Națională. N-ar fi mai bine ca și noi să mergem pe această cale, depășind o etapă cu tichetele de masă?”, l-a întrebat el pe speakerul Andrian Candu, care este unul din autorii proiectului.

Președintele Parlamentului a dat de înțeles că Republica Moldova încă nu este gata să urmeze exemplul statului vecin.

Vă referiți la indemnizații și suplimente la salarii plătite din buget. Vă referiți la alte pachete de privilegii pe care un buget sau altul poate să-și permită. Când ne vom maturiza ca și economie, ca dezvoltare economică și vom fi ca România bogați și puternici, poate vom veni cu alte privilegii, beneficii și cu alte programe pentru angajații din sectorul bugetar”, a punctat Candu.

----Amintim că acum trei zile în cadrul ședinței Guvernului, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a venit cu mai multe obiecții față de acest proiect. În avizul proiectului se menționează că unele prevederi au un caracter ambiguu, sunt neclare și echivoce, pe când altele trebuie revizuite conceptual sau excluse din document.

Astfel, Ministerul Muncii a atras atenția asupra faptului că „acordarea tichetelor de masă de către angajatori este facultativă, iar în cazul utilizării altor mecanisme deja existente în legislația națională, este alternativă” poartă un caracter ambiguu. Trebuie să fie redactat proiectul în așa mod, încât să fie clare mecanismele și indicate condițiile de acordare a tichetelor de masă facultativă și alternativă.

În ceea ce privește indexarea anuală proporțional cu rata inflației stabilite din anul precedent a valorii nominale a tichetelor de masă, specialiștii ministerului consideră această prevedere neclară, echivocă și care nu asigură respectarea principiului predictibilității normelor juridice.

Un alt moment la care atrage atenția Ministerul Muncii ține de numărul tichetelor de masă acordate salariatului într-o lună. Potrivit proiectului de lege, acesta trebuie să fie egal cu numărul de zile lucrate efectiv de salariat pe parcursul lunii precedente. Ministerul atrage atenția asupra faptului că alocația sub forma tichetelor de masă trebuie să preceadă plata salariului, dar să nu fie acordată ulterior zilelor efectiv lucrate.

Ministerul Muncii și-a exprimat și nemulțumirea față de îngustarea spectrului de persoane juridice pasibile să desfășoare activitatea de emitere și rambursarea a valorii tichetelor de masă, or, potrivit proiectului de lege, această prerogativă le revine doar operatorilor constituiți sub formă de societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată.