Amenzile prevăzute în Codul contravențional pentru neachitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală au fost contestate la Curtea Constituțională. Un grup de deputați au depus o sesizare, prin care solicită controlul constituționalității articolului 266, aliniat (2) din Codul contravențional, care prevede amenzi de la 1.250 de lei până la 2.500 de lei, pentru cei care nu achită prima de asigurare în sumă fixă, în termenul stabilit de lege. De la 1 iulie intră în vigoare modificările la Codul contravențional, iar amenzile vor fi mai mici – de la 750 de lei până la 1.650 de lei.

Autorii sesizării solicită verificarea constituționalității amenzilor prevăzute referitor la o anumită categorie de cetățeni. Mai exact, ca persoanele neangajate să nu fie amendate în cazul în care nu-și procură polița medicală. În Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, la anexa 2, au fost stabilite, în calitate de persoane care trebuie să procure polița medicală, persoanele neangajate, care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate și nu sunt asigurate de Guvern.

În anexa 2 este specificat că cei care trebuie să achite prima de asistență medicală în sumă fixă sunt:

  • proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia proprietarilor cu dizabilităţi sau pensionari;
  • fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau persoanelor cudizabilităţi;  
  • persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuricu destinaţie agricolă;
  • titularii de patentă de întreprinzător;
  • persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale;
  • notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatoriişi avocaţii neangajaţi indiferent de forma juridică de organizare a activităţii;
  • alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sunt asigurate de Guvern, conform art. 4 alin. (4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar);
  • străinii, cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sunt angajaţi.

Autorii motivează că amenzile prevăzute, încalcă mai multe articole ale Constituției. Mai exact, articolul 21, care se referă la prezumția nevinovăției, articolul 26, dreptul la apărare, articolul 47, dreptul la asitență și protecție socială, dar și altele.

sursa: Bizalaw