Vicepreședintele „Partidului Nostru” și președintele Comisiei consultative de specialitate pentru drept și disciplină din cadrul Consiliului municipal Bălți, Elena Grițcă, este declarată rău plătitor al serviciilor publice de evacuare a deșeurilor în „capitala de Nord”. Consilierul local a fost obligată zilele trecute de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) să-și achite soldul de 481,4 lei, dar și cheltuieli de asistență juridică.

În motivarea acțiunii depuse de compania „Incaso” a fost indicat că, la 19 iunie 2008 Consiliul municipal Bălţi a emis decizia nr.4/4 „Privind aprobarea tarifelor pentru evacuarea deşeurilor". A fost stabilit tariful pentru o persoană de 6,40 lei pentru cei ce locuiesc în fondul locativ amenajat şi 11,40 lei pentru cei ce locuiesc în casele individuale.

De precizat că Primăria municipiului Bălţi, în calitate de gestionar, a dispus şi investit întreprinderea Municipală „Terra Salubritate" SRL în calitate de operator cu sarcina de a presta servicii de salubritate ce constau în evacuarea deşeurilor menajere de pe teritoriul municipiului Bălţi.

Operatorul a prestat în mod continuu cantitativ şi calitativ serviciile publice de evacuare a deşeurilor tuturor beneficiarilor/ utilizatorilor de pe teritoriul municipiului Bălţi, inclusiv şi beneficiarului - Elena Griţco. Operatorul lunar a expediat în adresa Elenei Griţco avizele de plată în care se indica tariful lunar al costului serviciilor prestate de operator şi datoria acumulată pentru perioada anterioară. Însă, Elena Griţco nu a achitat serviciile prestate, acumulând astfel o datorie în sumă de 481,40 lei”, se menționează în document.

La 24 noiembrie 2015 Judecătoria Bălți a admis acțiunea înaintată de „Incaso”, obligând consilierul municipal să achite 481,4 lei (datorie); 53,6 lei (dobânda de întârziere); 800 lei (cheltuieli de judecată sub formă de asistență juridică) și 200 lei (taxa de stat în beneficiul „Incaso”).

Ulterior, politiciana a atacat hotărârea la Curtea de Apel Bălți care, la 15 noiembrie 2016, a casat decizia primei instanțe ca neîntemeiată. Magistrații au motivat decizia prin faptul că a absentat un contract încheiat între părți ce ar prevede prestarea serviciilor publice de gospodărie.

Această hotărâre a fost contestată, la rândul său, de „Incaso” la CSJ. Avocații companiei și-au motivat decizia prin faptul că magistrații „au interpretat în mod eronat” legislația.

Curtea Supremă de Justiție a menținut că „având în vedere specificul serviciilor de salubrizare şi anume interesul general al comunității, ce constau în evacuarea deşeurilor menajere de pe teritoriul localităţii, se atestă că consumatorii nu pot invoca ca motiv de neachitare a acestui serviciu lipsa probelor de prestare a acestuia sau refuzul de a i se presta serviciul dat”.

Proprietarii sau locatarii - consumatori ai serviciilor comunale şi necomunale, au dreptul la debranşarea locuinţelor ce le aparţin sau le închiriază de la sistemele de asigurare cu servicii comunale şi necomunale, însă potrivit art. 51 alin. (5) din Legea nr. 75 din 30.04.2015, se interzice debranşarea de la serviciile comunale şi necomunale care constituie exigenţele minimale pentru locuinţe stabilite în funcţie de localitate”, se menționează în hotărârea Curții.

Magistrații au constatat că având calitatea de consumator al serviciilor de salubrizare, Griţco Elena, are obligaţia imperativă de a achita pentru serviciile prestate.

În acest sens CSJ a decis casarea hotărârii Curții de Apel Bălți și a obligat vicepreședintele „Partidului Nostru” achitarea datoriei de 481,4 lei și 53,6 lei (dobânda de întârziere), dar și achitarea cheltuielilor pentru asistență judiciară în mărime de 605 lei.

Am încercat să luăm legătura cu Elena Grițco pentru a afla motivele pentru care ea a refuzat pe parcursul a mai multor ani să achite serviciile de evacuare a deșeurilor, însă numărul său de telefon a fost deconectat.