Ministerul Sănătății și Rețeaua organizațiilor prestatoare de îngrijiri comunitare, care întrunește aproximativ 30 de ONG-uri în domeniu, au semnat astăzi un memorandum de colaborare. Prin acest memorandum atât Ministerul, cât și ONG-urile își iau un angajament întru sporirea calității vieții pentru persoanele țintuite la pat. Or până acum aceste ONG-uri își desfășurau activitatea fără a avea niște reguli clare și o platformă instituționalizată.

Scopul cooperării este de a spori accesul cetățenilor la servicii medicale și sociale prestate la domiciliu și de a implementa noi practici în domeniul îngrijirilor comunitare.

Noi ne dorim ca ONG-urile din rețea să poate consolida anumite parteneriate și să fie motivată comunitate ca să deschidă mai multe  organizații care ar lucra în domeniul respectiv. ONG-uri existente nu au acoperire națională și reușesc să acopere doar 10% -15% din nevoile actuale a populației Republicii Moldova. Restul îngrijirilor necesare le prestează instituțiile de stat, dar aceste servicii sunt medicale și contra plată, acoperite de companiile de asigurări. Însă pentru segmentul social, aceste ONG-uri solicită finanțare de la anumiți donatori, iar acest acord, semnat astăzi cu Ministerul de resort, va ajuta la formarea unui grup de lucru care va identifica anumite surse de finanțare”, a menționat pentru Deschide.MD, președinta rețelei organizațiilor prestatoare de îngrijiri comunitate, Tatiana Adașan. 

Adașan mai menționează, că această inițiativă pornită de Ministerul Sănătății este una binevenită și îi bucură faptul că pentru prima dată Ministrul a ascultat toate doleanțele acestor organizații. În urma acestui acord, reprezentanții organizațiilor speră să oferă servicii integrate, medico-sociale. 

Ne propunem să întreprindem măsuri concrete, începând cu acest an, pentru a oferi accesul tuturor persoanelor cu boli cronice grave, și aici vorbim în mare parte de bătrâni, la îngrijiri medico-sociale la domiciliu. Până în prezent, nu a existat o comunicare eficientă între organizațiile prestatoare de îngrijiri comunitare și autoritățile din domeniul sănătății.  Consider că anume această situație a stagnat dezvoltarea serviciilor comunitare integrate la nivel național”, a precizat pentru Deschide.MD, ministrul sănătății, Ruxanda Glavan.

Potrivit Ministerului Sănătății, doar 60 de mii de persoane beneficiază de îngrijiri medico-sociale la domiciliu. Însă, numărul acestora este mult mai mare. Statisticile arată că peste 60 la sută din populația țării suferă de boli cronice. Dacă nu sunt tratate la timp și eficient, aceste maladii provoacă invaliditate. 

Totodată, prin acest acord, părțile implicate vor elabora standarde de calitate pentru prestarea îngrijirilor medico-sociale la nivel național.