Fiecare copil născut pe teritoriul R. Moldova va obține dreptul garantat la cetățenie. O inițiativă legislativă, care prevede acest lucru, a fost votată în a doua lectură de 68 de deputați. 

Documentul vizează modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova. Astfel, a fost exclusă sintagma ce prevedea că „copiii născuți pe teritoriul țării pot obține cetățenia Republicii Moldova doar dacă la momentul nașterii cel puțin unul dintre părinții deține dreptul de ședere, beneficiază de protecție internațională sau este recunoscut apatrid de către autoritățile competente”.

Autorii proiectului susțin că prin excluderea acestei prevederi se urmărește conformarea normei legale cu prevederile Convenției ONU privind statutul apatrizilor, Convenției ONU privind reducerea cazurilor de apatridie și Convenției cu privire la drepturile copilului.

Initiațiva legislativă aparține deputatei fracțiunii PAS, Angela Munteanu-Pojoga. Proiectul de lege este susținut de Instituția Avocatului Poporului și de Consiliul de egalitate, fiind menționat drept sugestie legislativă în raportul pentru anul 2021 privind situația prevenirii discriminării în țara noastră.