Măsurile întreprinse de autorități în conformitate cu recomandările auditului realizării planului de acțiuni al Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2018 au facilitat accesul la nivel național cu analogi de insulină și dispozitive medicale al persoanelor cu diabet zaharat, sporind aderența la tratament. Această concluzie se conține în Raportul auditului follow-up privind implementarea recomandărilor auditului, realizat de către Curtea de Conturi în 2019 și prezentat astăzi la ședința Comisiei de control al finanțelor publice.

Potrivit datelor oferite de auditori, au fost efectuate două misiuni de audit sistemic, care au evaluat realizarea acțiunilor prevăzute în program, dar și implementarea recomandărilor de audit înaintate în 2019. Misiunea a cuprins 18 entități de diferite nivele.

Urmare a recomandărilor înaintate, au fost întreprinse măsuri de diminuare a poverii financiare legate de tratament pentru persoanele bolnave. Circa 100 de mii de pacienți adulți au beneficiat de dispozitive medicale, fiind alocate mijloace financiare în sumă de 223 de milioane de lei.

Impactul benefic al recomandărilor de audit a constat în elaborarea politicilor strategice în domeniul sănătății, care au fost orientate spre protecția populației de riscurile financiare, contribuind la reducerea poverii pentru persanele cu diabet zaharat, cu asumarea de către stat a cheltuielilor respective”, se arată în raport.

Totodată, a fost evidențiat faptul că patru din cele 55 de recomandări nu au fost realizate încă, iar unele au fost realizate parțial. 

Președintele Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi a subliniat faptul că tema diabetului zaharat este foarte importantă pentru societate, mulțumind Curții de Conturi pentru efortul depus și accentuând importanta monitorizării continue a stării lucrurilor în acest domeniu.  

Comisia a indicat asupra necesității realizării integrale a recomandărilor Curții de Conturi, având în vedere semnificația socială a diabetului zaharat, riscurile majore de sănătate pe care le implică maladia.

Diabetul zaharat este o problemă globală gravă de sănătate, care continuă să câștige teren, afectând în prezent 425 milioane de oameni și se estimează că va afecta peste 690 milioane de persoane până în 2045.

În R.Moldova, potrivit unor calcule estimative, aproximativ 100.000 de oameni suferă de diabet zaharat.