Rada Supremă a Ucrainei a votat proiectul de lege numărul 0146 „Cu privire la ratificarea Acordului dintre Cabinetul de miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru”. Ratificarea acordului a fost votată în Rada Supremă de la Kiev de către 227 parlamentari ucraineni, transmite RBC Ucraina.

Acordul a fost semnat la 29 noiembrie 2012 la Roma de către ministrul moldovean al Mediului, Gheorghe Şalaru, şi ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Ucrainei, Eduard Stavitski, la Roma (Italia), în cadrul celei  de-a şasea sesiuni a Reuniunii Părților Convenției privind Protecția și Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontaliere și a Lacurilor Internaționale.

Acordul are drept obiectiv crearea cadrului de drept şi organizaţional al colaborării între cele două state, pentru a asigura utilizarea raţională şi protecţia resurselor de apă, a altor resurse naturale aferente şi a ecosistemelor bazinului râului Nistru în interesele populaţiei şi dezvoltării durabile a statelor  semnatare. Sarcinile prevăzute în document includ dezvoltarea utilizării apei, bazate pe principiul protecției și utilizării durabile a resurselor de apă, a altor resurse naturale şi a ecosistemelor Nistrului; diminuarea semnificativă a nivelului de poluare a apelor râului Nistru şi, respectiv, a Mării Negre; prevenirea degradării şi restabilirea ecosistemelor, precum şi conservarea biodiversităţii în bazinul râului Nistru; prevenirea şi diminuarea consecinţelor impactului nociv al apelor provocat de factori naturali și antropogeni.

Conform stipulărilor, statele semnatare se obligă:

- să folosească resursele de apă din bazinul râului Nistru în urma protecţiei adecvate, în mod echitabil şi raţional, în scopul  atingerii utilizării lor optime şi durabile şi obţinerii unor avantaje aferente;

- să tindă spre asigurarea dreptului populaţiei la un mediu înconjurător favorabil şi acces la apă potabilă pură;

- să aplice principiul precauţiei, conform căruia, în cazul existenţei pericolului de provocare a unei daune grave şi ireversibile mediului ambiant sau sănătăţii populaţiei, referirea la lipsa unei argumentări ştiinţifice complete nu serveşte drept motiv pentru amânarea măsurilor efective din punct de vedere economic de preîntâmpinare a unei astfel de daune;

- să utilizeze în cadrul legislativ naţional principiul „poluatorul plăteşte”, conform căruia cheltuielile legate de realizarea măsurilor de prevenire, control şi diminuare a poluării sunt suportate de poluator;

- să efectueze paza, utilizarea şi administrarea resurselor de apă, a altor resurse naturale și ecosistemelor în baza unei abordări complexe şi într-un aşa mod, ca necesităţile generaţiei actuale să fie realizate fără periclitarea posibilităţii generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi.

Potrivit autorilor, încheierea acordului respectiv va permite Republicii Moldova şi Ucrainei atragerea finanţării internaţionale pentru rezolvarea problemelor specifice bazinului râului Nistru. Documentul are o valabilitate de cinci ani și se prelungeşte în mod automat pentru următoarele perioade de cinci ani, dacă nici una dintre Părţile Contractante nu a notificat despre intenţia sa de a înceta valabilitatea acestuia.