Compania Națională pentru Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că au mai rămas cinci zile pentru a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) pentru anul 2023 la preț redus. Persoanele care nu vor reuși să se asigure până la 31 martie inclusiv, vor achita ulterior costul deplin al poliței - 12 636 de lei cu penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

CNAM precizează că până la finele lunii martie polița de asigurare medicală poate fi procurată cu facilități, costul acesteia variind între 1014 lei și 4056 lei, în funcție de categorie.

Prin urmare, 1014 lei vor achita proprietarii de terenuri agricole; 1622 lei – persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor; 2028 lei – fondatorii de întreprindere individuală, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în R. Moldova, alți cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern.

De asemenea, polița medicală poate fi procurată cu 4056 lei de către persoanele neangajate– persoanele neangajate care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar, interpret, traducător și administrator autorizat, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, persoanele care exercită independent profesia de medic de familie.

Prima în sumă fixă poate fi achitată prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay, băncile comerciale sau la ghişeele oficiilor poştale.

Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM din data achitării primei AOAM în sumă fixă şi este valabil până pe 31 decembrie 2023.