Doritorii de a face un stagiu în cadrul Parlamentului, își pot depune dosarele la Secretariatul Legislativului. În acest sens, a fost anunțat startul de selectare a candidaților la Programul de stagii în instituția legislativă, pentru sesiunea de primăvară 2023, cu o durată de până la 3 luni.

În total, sunt oferite 16 locuri de stagii în cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului, inclusiv la Comisia economie, buget și finanțe, Comisia politică externă și integrare europeană, precum și în cadrul Direcției generale juridice, Direcției studii parlamentare, Direcției relații interparlamentare, Direcției comunicare și relații publice, Direcției asistență și ceremonial parlamentar, Direcției petiții și audiențe și Direcției tehnologii informaționale și comunicații.

La Programul de stagii pot candida persoanele cu vârsta de până la 30 de ani, care fac studii de licență în ultimul an, studii de master, de doctorat, tineri specialiști din mediul academic, științific și reprezentanți ai societății civile. Condițiile de aplicare la program sunt de voluntariat.

Candidații vor prezenta dosarele de participare, care trebuie să includă  formularul de aplicare completat, scrisoarea de intenție, copiile buletinului de identitate, a diplomelor de studii, a extrasului de note și a certificatului privind cunoașterea unei limbi de circulație internațională, scrisoare de recomandare.

Dosarul de participare la concurs se va depune personal sau prin oficiul poștal, la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția resurse umane, precum și prin e-mail: [email protected]. Data-limită de depunere a dosarului: 7 aprilie 2023, ora 17.00. Informații suplimentare pot fi obținute la coordonatorul de program — Alina Iacub, (0 22) 820 570.

Anual, Parlamentul Republicii Moldova oferă stagii de pregătire în cadrul Secretariatului pentru a contribui la pregătirea profesională a tinerilor și la înțelegerea mecanismului de lucru al instituției parlamentare. Programul de stagii își propune cultivarea educației parlamentare și consolidarea mecanismelor de implicare a tinerilor în procesul decizional.