Universitatea de Stat din Moldova aprofundează relațiile de cooperarea cu Universitatea din București. La Chișinău s-au reunit consiliile facultăților de Drept din cele două instituții de învățământ superior care au adoptat o rezoluție privind acțiunile în comun asumate. Reuniunea s-a desfășurat în contextul seriei de manifestări științifice – Cultura și dialogul academic: deschideri spre viitorul comun european, organizate de USM și Universitatea din București (UniBuc).

În rezoluția adoptată la Chișinău reprezentanții mediului academic de la cele două facultăți au convenit să participe în comun la conferințele științifice internaționale în diverse domenii ale dreptului. De asemenea, părțile s-au înțeles în privința publicării articolelor științifice în revistele de profil sau d especialitate din R.Moldova și România.

Facultățile de drept de la cele două univesități vor organiza și activități de mobilitate academică cu participarea cadrelor didactice și a studenților, masteranzilor, doctoranzilor. Vor fi organizate și și lecții publice, seminare, mese rotunde, precum și alte activități științifico-didactice cu participarea reprezentanților mediului academic.

Rezoluția mai prevede și intenția de a semna un acord de colaborare între USM, Universitatea din București și Consorțiul format din 15 universități franceze (Aix-Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon 3, Montpellier, Orléans, Paris 1, Paris 2, Paris Saclay, Paris Nanterre, Poitiers, Reims, Rennes, Strasbourg, Toulon), pentru oportunități oferite doctoranzilor.

Consolidarea colaborării dintre cele două facultăți a fost salutată de participanții de la reuniune, fiind subliniată valoarea unui palier de interacțiune dintre facultăți, eficientă și de lungă durată.

Ședința comună a Consiliilor Facultăților de Drept ale Universității de Stat din Moldova și Universității din București este organizată anual în scopul dezvoltării și implementării acțiunilor de colaborare dintre ambele instituții de învățământ.