Agenția Servicii Publice din Republica Moldova și Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România au convenit să extindă dialogul, asigurând schimbul de bune practici și expertiză instituțională. În acest sens, directorul ASP, Mircea Eșanu, și președinta ANC, Gabriela Lenghel, au semnat un acord adițional la Memorandumul de colaborare, încheiat de către cele două instituții în noiembrie anul trecut.

Agenda discuțiilor a inclus subiecte specifice pe domeniile de competenţă de stare civilă şi cetăţenie, modalitățile de implementare a elementelor de digitizare inclusiv în procesul de înregistrare a actelor de stare civilă şi prestare a serviciilor de stare civilă.
 
Din delegația română au mai făcut parte Vasile-Silviu Boroi, director, Direcția contencios și relații publice, membru al Comisiei pentru cetățenie; Marius Chințoiu, director, Direcția secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetățenie; președintele Comisiei pentru cetățenie; Vladimir Gîra, consilier, cabinetul președintelui ANC și Mausela Pițigoi, consul general al României în Republica Moldova.
 
Autoritatea Națională pentru Cetățenie este o instituţie publică de interes național din România, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Justiţiei, cu competenţe depline în materie de cetăţenie, atât cu privire la aplicarea procedurii de acordare, redobândire și încetare a calității de cetățean român, cât și pe probleme de consiliere a cetățenilor în materie de cetățenie.