Începând cu data de astăzi, navele maritime care arborează pavilionul R. Moldova vor fi inspectate și exploatate conform rigorilor europene, conform unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Guvernul a aprobat, la propunerea ministerului menționat, lista organizațiilor cu rol de inspecție și control, care vor asigura supravegherea tehnică a navelor comerciale înregistrate în Registrul de Stat al navelor din Republica Moldova.

Potrivit comunicatului, navele maritime care arborează pavilionul moldovenesc și efectuează voiaje internaționale trebuie să posede un certificat de clasă emis de una dintre organizațiile recunoscute de Comisia Europeană cu rol de inspecție și control al navelor.

Implementarea proiectului va fi urmată de inițierea unui dialog de către Agenția Navală cu organizațiile de clasificare recunoscute pentru a finaliza semnarea acordurilor, astfel încât starea tehnică a navelor înregistrate sub pavilionul Republicii Moldova să corespundă reglementărilor UE.

Această inițiativă va asigura faptul că navele înregistrate în Republica Moldova vor respecta cele mai înalte standarde de siguranță și de mediu la nivel internațional, ceea ce va îmbunătăți reputația și poziția Republicii Moldova pe piața internațională a transportului maritim.