Corupția de nivel înalt și corupția sistemică vor fi investigate de Procuratura Anticorupție (PA) și Centrul Național Anticorupție (CNA), competențele acestora fiind delimitate. La propunerea Ministerului Justiției, Guvernul a aprobat modificări în Codul de procedură penală. Măsura se impune inclusiv în contextul realizării angajamentelor asumate în Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene.

Investigarea penală pentru corupția de nivel înalt va fi realizată de Procuratura Anticorupție, pe când CNA va investiga corupția sistemică. În același timp, corupția mică va fi investigată de către organul de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) care va coopera, în acest sens, cu CNA. 

Modificările urmăresc centrarea capacităților anumitor instituții pe corupția mare și au fost necesare ținând cont de faptul că, în prezent, atât CNA, cât și PA sunt supraîncărcate cu dosare de corupție mică. 

Delimitarea clară a competențelor între autoritățile responsabile de investigarea cauzelor de corupție va asigura realizarea condiționalităților din Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a RM la UE, precum și a Memorandumului cu privire la politicile economice și financiare, încheiat cu FMI.