Tinerii absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior își vor putea găsi mai ușor un loc de muncă după absolvirea unui program de stagii în sectorul public. Membrii Comisiei administrație publică și dezvoltare regională au examinat un proiect de lege ce prevede introducerea în legislația națională a mecanismului de organizare și desfășurare a programului de stagii.

Potrivit proiectului de lege elaborat de un grup de deputați PAS, la programul de stagii se pot înscrie tinerii cu vârste cuprinde între 18-29 de ani. 

La finalizarea programului de stagii, tinerii, la propunerea autorități publice în cadrul căreia și-au desfășurat practica, vor putea fi încadrați într-o funcție publică de execuție, fără organizarea unui concurs și fără instituirea unei perioade de probe.

Stagiarii vor putea fi numiți în funcția publică cu respectarea unor condiții, și anume: deținerea studiilor superioare, realizarea stagiului de practică complet, obținerea calificativului „foarte bine” la evaluarea activității. De asemenea, numirea în funcția publică va fi la propunerea autorității-gazdă, iar funcția publică de execuție va fi fără grad profesional.

Programul de stagii include 720 de ore pentru care tinerii vor fi remunerați cu 13.500 de lei.

Numărul de locuri pentru desfășurarea stagiilor de practică va fi stabilit anual de către autoritățile publice.

În opinia autorilor proiectului, un grup de deputați ai Fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate”, posibilitatea încadrării în câmpul muncii a stagiarului după finalizarea programului de stagii ar constitui un punct de reper bun pentru plasarea tinerilor profesioniști pe piața muncii și ar asigura angajatorii cu personal care deține cunoștințe atât teoretice, cât și practice.

Proiectul de lege urmează a fi propus spre examinare în plenul Parlamentului.