Compania ,,Apă-Canal Chișinău” a debranșat un agent economic, pentru datoria în suma de circa 320 mii lei. Suspendarea serviciului de alimentare cu apă a fost precedată de un aviz de deconectare, expediat la 1 februarie pe adresa clientului. Întrucât termenul de 5 zile, în care acesta urma să acopere datoria, a expirat, a fost luată această măsură prin închiderea și sigilarea vanei.
 
Precum precizează ,,Apă-Canal Chișinău”(ACC), consumatorul noncasnic a depus o cerere pentru întocmirea unui grafic privind achitarea reeșalonată a datoriilor, însă fără a indica modalitatea, termenul/periodicitatea de achitare a restanței acumulate.
 
În context, furnizorul menționează că reconectarea agentului economic respectiv ar putea fi operată doar după ce va achita cel puțin 30% din datoria existentă.
Eșalonările la plată se fac pe o perioadă de cel mult 6 luni, cu plata unui avans de 30% din valoarea debitului restant. Debitorul are obligația, ca odată cu plata ratei stabilite, să își achite și factura curentă. În paralel, specialiștii ACC sunt gata să ofere consultanță în ceea ce privește modalitățile de achitare a facturilor”, se arată într-un comunicat al companiei ACC.
Furnizorul de apă din Capitală avertizează că consumatorii, atât casnici, cât și cei noncasnici, care nu se vor conforma și vor continua să aibă datorii pentru consumul de apă, riscă să fie debranșați de la reţea.
În cazul neachitării facturii, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de achitare indicată în ea, în conformitate cu pct. 145 lit. (e) Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apa și canalizare din mun Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr. 14/11 din 11.08.2020, Consumatorii vor fi deconectați de la reţeaua de alimentare cu apă şi/sau canalizare instalaţiile interne, iar reconectarea la reţelele de alimentare cu apă şi/sau canalizare va fi posibilă doar după înlăturarea cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea tarifului pentru reconectare”, susțin reprezentanții ,,Apă-Canal Chișinău”.