Suprafața de păduri din R.Moldova av fi extinsă. Guvernul a decis să transmită un teren agricol Agenției „Moldsilva” în scopul regenerării fondului forestier. Acțiunea se încadrează în proiectul Guvernului de a crește suprafața terenurilor împădurite cu până la 100 de mii ha în următorii 10 ani.

Un teren agricol de 24 ha din comuna Lăpușna, raionul Hâncești, a fost transmis din proprietatea Agenției Proprietății Publice în cea a Ministerului Mediului.

Terenul aparținea Penitenciarului nr.7 de la Rusca și avea destinație agricolă. Acesta va fi împădurit în scopul regenerării fondului forestier.

Autoritățile își propun să extindă suprafața terenurilor împădurite prin plantarea arborilor pe orice tip de teren public sau privat disponibil, mai ales în zonele degradate.

Ministerul Mediului și-a propus, până în anul 2030, să extindă suprafața de vegetație forestieră din Republica Moldova de la 11% la 15%.