Operațiunea comună „Moldova 2023”, a fost lansată astăzi la Poliția de Frontieră. Operațiunea reprezintă o activitate organizată conform prevederilor Acordului de statut între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) în R.Moldova.

Agenda Operațiunii include un șir de măsuri comune care se vor desfășura pe linia controlului fluxului de migrație ilegală, prevenirii și contracarării criminalității transfrontaliere și a tuturor formelor conexe, precum și a consolidării relațiilor de cooperare europeană. 

Prezent la eveniment directorul adjunct al Serviciului Vamal Nicolae Vutcariov a subliniat importanța conlucrării inter-instituționale, atât la nivel intern, cât și internațional.

Reprezentanții Agenției Europene FRONTEX au apreciat cooperarea fructuoasă de până în prezent și au reiterat continuarea activităților comune cu autorităților moldovene în gestionarea eficientă a frontierelor de stat.

Au fost evidențiate aspecte generale legate de activitatea desfășurată pe parcursul anului trecut, progresele înregistrate și modalitățile concrete de conlucrare pentru viitor. Totodată, a avut loc un instructaj teoretic cu privire la activitatea de supraveghere și control al trecerii frontierei Republicii Moldova, precum și prezentarea tehnicii și mijloacelor speciale care vor fi utilizate în misiunile comune la securitatea Frontierei de Stat. 

Șeful Poliției de Frontieră Rosian Vasiloi a transmis un mesaj de recunoștință pentru toate eforturile comune depuse de ofițerii Corpului Permanent European și polițiștii de frontieră moldoveni.

În semn de distinsă apreciere pentru buna cooperare și contribuția semnificativă adusă în combaterea criminalității transfrontaliere, gestionarea comună a situației pe sectoarele încredințate șeful Poliției de Frontieră a înmânat distincții pentru nouă ofițeri ai Corpului Permanent care și-au desfășurat activitatea în Republica Moldova pe parcursul anului trecut.

Operațiunea Comună “Moldova 2023” se va desfășura în perioada 25 ianuarie 2023 – 24 ianuarie 2024.

Activitățile comune ale Poliției de Frontieră și FRONTEX au devenit deja tradiție în Republica Moldova în vederea gestionarii integrate a frontierei de stat, care prevăd misiuni în puncte de trecere a frontierei de stat și frontiera „verde” cu scopul de a asigura securitatea cetățenilor Republicii Moldova și a spațiului european.