Membrii procurori din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor și-au exprimat regretul pentru că nu a fost posibilă desfășurarea ședinței din motiv că unii membri non-procurori nu s-au prezentat. Astfel, nu a existat cvorum și, respectiv, ședința nu a fost deliberativă. Astfel, subiectele incluse în agendă, care au implicat prezența a mai mult de 40 de persoane vizate în proceduri de numire, promovare și examinare a diverselor adresări, nu au mai putut fi discutate.

Pentru noi rămân neclare motivele ce au determinat dezinteresul unor membri non-procurori în raport cu desfășurarea ședinței din 25.01.2023 (dată convenită în ședința din 16.01.2023, de comun acord cu toți membrii prezenți), mai ales că aveau cunoștință și despre faptul că toți destinatarii procedurilor au fost informați, iar lucrările de pregătire a ședințelor implică un efort sporit, menit să asigure examinarea subiectelor” este scris în comunicatul membrilor procurori ai CSP.

Astfel, aceștia au constatat că, printr-o asemenea conduită neloială, au fost desconsiderate timpul, diligența și așteptările titularilor procedurilor ca demersurile și cererile lor să fie examinate în termenele consemnate oficial în agenda Consiliului Superior al Procurorilor.
Mai mult de atât, accentuăm că în ultima perioadă devine tot mai frecventă practica amânării ședințelor Consiliului Superior al Procurorilor din cauza absenței unor membri non-procurori, ceea ce deduce impresia creării artificiale a impedimentelor în examinarea unor subiecte ce comportă un interes special. Toate aceste aspecte determină inclusiv și riscul creării unei puternice impresii că există anumite aranjamente și/sau trucări privind soluțiile ce urmează a fi adoptate de Consiliul Superior al Procurorilor, or, asemenea percepții trebuie evitate, deoarece afectează credibilitatea instituției” se mai notează în comunicat.
Membrii procurori ai CSP consideră că unii membri non-procurori blochează intenționat activitatea Consiliului, fapt care golește de conținut orice inițiativă de reforme.
Am primit mai multe informații privind revoltele exprimate de către cetățeni și de către procurori, în opinia cărora frecvența amânărilor ședințelor CSP este inexplicabilă, iar blocajele intervin mai cu seamă atunci când în agendă sunt incluse subiecte legate de numiri și promovări în sistem. Imaginea CSP a fost intens criticată, menționându-se în spațiul public, de către mulți demnitari, că sunt necesare restructurări pentru a asigura că membrii aleși/desemnați își exercită atribuțiile cu neîndoielnică imparțialitate. Totuși, vrem să subliniem că în actuala componență activă a CSP ponderea o dețin membrii non-procurori, iar majoritatea dintre aceștia își exercită calitatea începând cu octombrie 2021, ceea ce exclude eventualele critici privind existența unui corporatism profesional al procurorilor” este scris în comunicat.
În acest context, autorii comunicatului au reiterat necesitatea unui echilibru profesional între numărul de membri-procurori și membrii non-procurori în componența Consiliului Superior al Procurorilor, pentru a garanta esența acestei autorități pe care legea o stabilește ca fiind organ de autoadministrare.
Este inacceptabil ca prin modul de aplicare în practică a legii să se compromită activitatea Consiliului Superior al Procurorilor, care prin Constituție este definit ca garant al independenței și imparțialității procurorilor. Concomitent, trebuie excluse orice interferențe ale puterii executive în activitatea instituției Procuraturii, aspecte nominalizate inclusiv și de mecanismele de monitorizare care au evaluat activitatea Consiliului Superior al Procurorilor, despre care am informat anterior opinia publică” notează procurorii.

Ședința Consiliului Superior al Procurorilor, programată pentru miercuri, 25 ianuarie, a fost amânată din lipsa de cvorum. De menționat că membrii CSP urmau să examineze mai multe subiecte, inclusiv numirea în funcția de procuror adjunct interimar al PCCOCS, precum și numirea șefilor și șefilor adjuncți în cadrul oficiilor Procuraturii mun. Chișinău.

Deschide și: Ședința Consiliului Superior al Procurorilor, amânată din lipsa de cvorum. Ce subiecte urmau să examineze membrii CSP