Familiile defavorizate, care au copii, vor putea obține ajutor bănesc de la Primăria Chișinău cu mai puține acte. Acest lucru a fost discutat într-o ședință de lucru a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului cu reprezentanții UNICEF Moldova.

Cererea privind acordarea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii se depune pe numele șefului Direcției pentru protecția copilului de sector. Solicitantul va anexa la cerere următoarele acte:

  • Copia buletinului de identitate;
  • Copia certificatului de naștere al copilului/copiilor;
  • Actele de stare civilă (căsătorie, divorț, deces);
  • Certificatul de dizabilitate al copilului (după caz);
  • Dispoziția privind plasarea copilului în serviciile de plasament familial (după caz);
  • Certificatul care confirmă veniturile familiei sau dovada aflării la evidență în calitate de șomer;
  • Contractul de locațiune, de comodat sau declarația proprietarului locuinței despre darea în folosință gratuită a spațiului locativ (după caz);
  • Rechizitele bancare confirmate (după caz).

Prezentă la ședință, consultantul național UNICEF, Viorica Dumbrăveanu, a menționat că Serviciul de sprijin pentru familiile cu copii este orientat spre prevenirea și depășirea situațiile de risc, pentru a asigură creșterea și educația copilului în mediul familial.

În context, reprezentanții subdiviziunilor sectoriale a Direcției pentru protecția drepturilor copilului au făcut cunoștință cu atribuțiile Comisiei multidisciplinare pe problemele copiilor aflați în situație de risc (sectoriale) pentru acordarea ajutorului bănesc familiilor cu copii.

Familiile social vulnerabile se pot adresa la Direcția Dreptului și Protecția Copilului de sector, pentru a solicita să beneficieze de ajutorul bănesc în cadrul serviciului sprijin familiar pentru familii cu copii, suma unică maximă 4000 lei. Solicitarea este în baza Hotărârii nr.889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.  Se pot adresa toate familiile a căror buget de familie se află sub coșul minim de consum.

Reamintim că pentru a beneficia de serviciul enunțat, a fost redus pachetul de acte necesare, prin modificările aprobate în cadrul Ședinței CMC din 24 noiembrie. Acțiunile se desfășoară în cadrul Memorandumului de înțelegere încheiat între Primăria Chișinău și UNICEF Moldova, care prevede acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul Chișinău.