Procesul de reformare a administrației publice va derula în continuare cu implicarea partenerilor de dezvoltare, iar pentru a asigura un dialog eficient dintre Guvern și donatori a fost creat Grupul de lucru pentru reforma administrației publice și managementul finanțelor publice, relatează MOLDPRES cu referire la Direcţia comunicare și protocol a Guvernului.

Decizia de înființare a grupului a fost luată în urma conferinței ministeriale a Platformei de Sprijin a Republicii Moldova de la București, din iulie 2022. Grupul de lucru se va întruni lunar, până la următoarea conferință a donatorilor din decembrie anul acesta, iar activitatea sa va contribui la schimbul eficient de informații și mobilizarea partenerilor externi în vederea sprijinirii priorităților strategice în domeniul reformei administrației publice.

Prima ședință a Grupului de lucru pentru reforma administrației publice și managementul finanțelor publice a avut loc astăzi, fiind prezidată de Secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, co-prezidată de reprezentanții ambasadelor Suediei și Olandei și organizată cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

„Reforma administrației publice se numără printre prioritățile imediate ale Guvernului, în contextul obținerii statutului de țară candidat la aderarea UE. Iată de ce dialogul cu partenerii de dezvoltare este vital în identificarea unor noi posibilități de consolidare a eforturilor noastre. Ne dorim ca această platformă să rămână activă și după desfășurarea conferinței ministeriale a Platformei de Sprijin de la Paris, pentru a evalua împreună progresele în implementarea reformei și a atinge obiectivul final de creare, la toate nivelurile, a unei administrații publice eficiente, centrate pe cetățean”, a menționat Dumitru Udrea.

La rândul lor, reprezentanții Suediei și Olandei au menționat importanța mobilizării resurselor necesare pentru obținerea unor rezultate concrete, menționând că succesul acestei reforme va determina și realizarea parcursului european al țării noastre.

Secretarul general al Guvernului a subliniat că reforma administrației publice va fi realizată în concordanță cu Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, fiind deja inițiate mai multe acțiuni pe componentele reformei ce vizează responsabilizarea administrației publice; elaborarea politicilor publice; modernizarea serviciilor publice; managementul finanțelor publice; managementul resurselor umane. 

Guvernul pregătește strategia de reformă a administrației publice pentru anii 2023 - 2030. Aceasta va cuprinde cinci domenii de intervenții: managementul funcției publice; entități publice; sistemul de fundamentare, coordonare și implementare a politicilor publice și de planificare strategică; digitalizarea serviciilor publice, simplificare și debirocratizare; administrația publică locală. 

De asemenea, componenta pentru administrația publică locală va fi pe larg discutată în cadrul Comisiei paritare pentru descentralizare, precum și vor fi constituite platformele sectoriale pentru comunicare și consultare a opțiunilor de politică publică în domeniul APL.