Anual circa 5 mii de persoane sunt depistate primar cu probleme de sănătate mintală severe. În prezent există în jur de 80 de mii de persoane cu probleme de sănătate mintală și tulburări severe, care se află la evidența specialistului din domeniul sănătății mintale. Totodată, s-a constat faptul că în anul 2020 tulburarea mintală și de comportament a fost principala cauză a dizabilității. Autoritățile se declară îngrijorate de această constatare care, potrivit lor, denotă carențe mari la capitolul prevenire și intervenție promptă pentru a ajuta persoana în stadiu incipient. În cadrul unor consultări publice, Comisia protecție socială, sănătate și familie a prezentat un nou proiect de lege cu privire la sănătatea și bunăstarea mintală, transmite IPN.

Prezentă la consultări, șefa Catedrei de sănătate mintală, psihologie medicală și psihoterapie a USMF, Jana Chihai, reprezentantă a proiectului moldo-elvețian Mensana, a declarat că reforma serviciilor de sănătate mintală a început în anul 2014. Până la reformare, asistența psihiatrică se acorda în spitale de psihiatrie, care erau trei la număr, iar serviciul ambulator era reprezentat de către cabinetele psihiatrelor din secțiile consultative. Serviciile de asistență psihiatrică au început să se dezvolte odată cu apariția în fiecare raion a centrele comunitare de sănătate mintală. În prezent sunt 40 de astfel de centre finanțate de CNAM, dar și trei spitale de psihiatrie. O carență rămâne cea legată de resursele umane. Or, în prezent sunt doi psihiatri la o sută de mii populație, pe când media în Europa este de cinci. Există raioane în care nu există medic psihiatru.

Tot în 2014 începe proiectul moldo-elvețian Mensana – „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”, proiect implementat de către Institutul Trimbos de Sănătate Mintală și Adicții din Olanda. În prezent începe etapa a treia a proiectului, care este una decisivă pentru că este cea de încheiere a proiectului. De-a lungul implementării inițiativei a crescut numărul vizitelor la centrele de sănătate mintală, al consultărilor la psihiatru, psiholog, asistent social. De asemenea, ca rezultat a fost creată o rețea națională de prestatori de servicii comunitare de sănătate mintală care asigură acces echitabil la servici integrate de calitate și accesibile, conform necesităților beneficiarilor.

În context, deputata Liliana Grosu a prezentat proiectul de lege cu privire la sănătatea și bunăstarea mintală care, potrivit ei, propune o nouă abordare în domeniul dat prin protecția și promovarea sănătății mintale la nivelul întregii populații. De asemenea, stabilește dezideratele privind digitalizarea și inovarea în domeniul sănătății mintale, instruirea specialiștilor competenți, ce urmează să fie implicați în procesul de prestare a serviciilor respective, precum și a celor implicați în procesul de internare nevoluntară a persoanelor cu tulburări mintale și de comportament.

Inițiativa mai prevede că serviciile specializate de sănătate mintală trebuie să fie acordate doar în baza consimțământului liber exprimat și a unui plan individualizat de asistență centrat pe nevoile persoanei, elaborat de echipa multidisciplinară de sănătate mintală. Odată ce va fi aprobat, proiectul va reglementa procedurile de internare voluntară și nevoluntară, dar și prevederi ce țin de tratamentul medicamentos aplicat în spitalele de psihiatrie.