Moldovenii care revin din străinătate și se mută înapoi cu traiul în R. Moldova vor fi scutiți începând de astăzi, 1 octombrie, de plata drepturilor de import pentru bunurile pe care le-au agonisită pe parcursul anilor.

Astfel, potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal, acestora li se permite importul unui singur automobil, cu scutire de plata drepturilor de import dacă sunt prezentate documentele confirmative şi sunt respectate cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) termenul de exploatare a vehiculului nu este mai mare de 9 ani, din data producerii;
 2. b) valoarea în vamă a vehiculului nu depăşeşte 400 000 de lei;
 3. c) capacitatea cilindrică a motorului vehiculului nu depăşeşte 2000 cm3, în cazul vehiculelor sau 2500 cm3
 4. d) vehiculul nu prezintă defecte şi/sau deteriorări vizibile;
 5. e) vehiculul nu este destinat activităţii comerciale sau de producţie.

De asemenea, lor li se permite introducerea obiectelor de uz personal fără achitarea drepturilor de import, în limita celor indicate în cererea depusă la Serviciul Vamal. Obiectele de uz personal nu trebuie să indice, prin natură sau cantitate, faptul că sunt importate în vederea comercializării. Lista obiectelor de uz personal se stabileşte de Guvern.

Condițiile pentru a beneficia de acest privilegiu include:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) a atins vârsta de 18 ani;
 3. c) dispune de permis de şedere permanentă sau provizorie în afara teritoriului Republicii Moldova sau orice alt document emis de autorităţile statului străin care certifică stabilirea cu traiul pe teritoriul respectivului stat şi/sau deţine dovada achitării taxelor şi impozitelor în interesul statului în care s-a aflat, care se confirmă printr-un document eliberat de autorităţile competente ale statului respectiv;
 4. d) în ultimele 48 de luni de la depunerea cererii, s-a aflat cumulativ cel puţin 36 de luni în afara teritoriului Republicii Moldova;
 5. e) în cazul introducerii unui vehicul supus scutirii, deţine permis de conducere, perfectat pe numele său, valabil pentru categoria din care face parte vehiculul;
 6. f) a prezentat organului vamal documentele confirmative, inclusiv declaraţiile pe proprie răspundere şi cererea.

Amintim că legea prin care moldovenii care vor să se întoarcă după o perioadă petrecută în străinătate, vor beneficia de unele facilități vamale și fiscale la importul unui automobil și bunuri agonisite peste hotare a fost înaintat de către președintele Maia Sandu.