Persoanele cu dizabilitate severă sau accentuată și persoanele ale căror venit este mai mic decât salariul minim lunar stabilit de Guvern ar putea beneficia de asistență juridică calificată. În acest sens, Executivul a avizat, astăzi, inițiativa legislativă care propune modificarea Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat.

Proiectul are drept scop fortificarea sistemului de asistență juridică garantată de stat, în vederea asigurării efective a dreptului la apărare.

„Mai exact, prin proiect se propune includerea la categoriile de persoane cărora li se acordă asistență juridică calificată, indiferent de nivelul veniturilor, a persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată, dar și a persoanelor cu venit mai mic decât salariul minim lunar stabilit de Guvern, care în prezent este de 3 500 de lei. Prin extinderea categoriilor de beneficiari ai asistenței juridice calificate, oferită gratuit, asigurăm dreptul la apărare în organele de urmărire penală, în instanţele judecătoreşti pe cauze penale, contravenţionale, civile sau de contencios administrativ, dar și reprezentare în faţa autorităţilor administraţiei publice”, a explicat ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, în cadrul ședinței de Guvern.

Pe lângă asigurarea accesului la justiție al persoanelor din grupuri vulnerabile, proiectul urmărește fortificarea și eficientizarea capacităților funcționale ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) – instituția care acordă asistență juridică calificată. În special, prevederile se referă la:

  • criteriile de angajare a parajuriștilor (simplificarea modalității de recrutare a parajuriștilor),
  • mandatul membrilor și directorului executiv al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat,
  • temeiurile refuzului de acordare a asistenței juridice calificate.

Potrivit legislației actuale, asistenţa juridică garantată de stat reprezintă serviciile juridice acordate gratuit persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata lor şi care întrunesc condiţiile stipulate în lege. Asistența juridică de stat poate fi primară (simple consultații) și calificată (asistență juridică acordată pe cauze penale, civile, contravenționale, administrative).