Ministerul Mediului cu suportul Agenției de Dezvoltare Austriacă și Agenției Austriece de Mediu desfășoară, pe 27 și 28 septembrie curent, un atelier național privind adaptare bazată pe ecosistem. Scopul atelierului este dezvoltarea unei note de concept pentru proiecte ce urmează a fi implementate cu sprijinul Agenției Austriece de Dezvoltare.

Secretara de stat al Ministerului Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov a salutat inițiativa partenerilor de dezvoltare și a experților din domeniul mediului, prezenți la eveniment. În prezentarea sa, dna Iordanov a menționat că este necesar un efort comun în zona de Sud a Moldovei. S-a constatat că în stepa din regiune calitatea solului, apei și pădurilor sunt foarte degradate. ”Priorităților sugerate pentru Moldova de Sud sunt împădurirea și reîmpădurirea, măsură necesară în sechestrarea de carbon și securitate climatică, refacerea zonelor umede ce ar contribui la securitatea apei și gestionarea stepei, pășunilor ca modalitate de existență”, a declarat dna Iordanov.

Șefa direcției politici și managementul integrat a resurselor de apă, Victoria Gratii a vorbit despre problemele identificate în lacurile Beleu și Manta, depistate în urma unor vizite de lucru recente. Iar printre acțiunile care trebuie să fie întreprinse pentru salvarea acestora sunt împădurirea și reîmpădurirea terenurilor degradate, renaturarea gârlei Manolescu și reabilitarea gârlei Popovca etc. ”Pe data de 25 iulie 2022, Ministerul Mediului a aprobat foaia de parcurs pentru reabilitarea lacului Beleu, în baza căruia instituțiile responsabile urmează să identifice resurse financiare pentru implementarea acțiunilor impuse”, a menționat Victoria Gratii.

În completare, expertul din cadrul AO EcoContact, Ion Marin a subliniat că: ”Fenomenele cauzate de deficitul pădurilor sunt: schimbările climatice bruște, secetă, grad înalt de eroziune a solului, degradarea resurselor acvatice, în special, râurile mici, periclitarea biodiversității, pierderile din domeniul agriculturii etc. ” Ulterior, aceste constatări s-au regăsit în teoria schimbărilor, relatată de reprezentantul Agenției de Mediu din Austria, Elisabeth Schwaiger.

În opinia experților din Austria, Republica Moldova poate beneficia de sprijinul ADA pentru a capacita și fortifica domeniul forestier printr-o abordare bazată pe protecția ecosistemului. În cadrul atelierului, de asemenea, au fost discutate posibilitatea interconectărilor cu alte proiecte din domeniul economiei verzi, EU4Environment.

La atelier au participat reprezentanți din mai multe instituții subordonate, parteneri din societatea civilă și experți internaționali. Evenimentul este organizat de Unitatea de Implementare a Proiectelor de Mediu, în cadrul Ministerului Mediului.