Autoritățile vor aloca circa 329,2 milioane de lei pentru efectuarea recensământului populației și locuințelor (RPL) în anul 2024. Conform datelor prezentate, bugetul total include lucrările de pregătire a RPL, desfășurarea acestuia și diseminarea rezultatelor finale, fiind distribuit până în anul 2026.

Astfel, banii vor fi utilizați pentru:

Salarizarea și instruirea personalului RPL. Cheltuielile pentru salarizarea personalului adițional angajat în cadrul BNS pentru perioada pregătirii, desfășurării recensământului și procesării datelor sunt estimate la 227,7 milioane lei (69,2% din totalul bugetului RPL) din care 214,3 milioane – ce țin de salarizarea personalului temporar de recensământ pentru colectarea datelor în teren (în anul 2024), 7,8 milioane pentru personalul temporar angajat în aparatul central al BNS până în anul 2026 și 4,8 milioane pentru personalului temporar de recensământ angajat în 2023 la recensământul de probă. Instruirea personalului la recensământ este estimată la 5,5 milioane lei (1,7% din bugetul total);

Tehnologiile informaționale (achiziționarea echipamentului, inclusiv a dispozitivelor electronice și sistemelor informatice) și procesarea datelor reprezintă 17,8% din bugetul total sau 58,5 milioane lei;

Desfășurarea activității de actualizare a hărților în teren, prin colectarea coordonatelor X și Y pentru fiecare clădire și locuință de pe teritoriul Republicii Moldova este estimată la 6,3 milioane lei sau 1,9%;

Realizarea recensământului de probă este preconizată în anul 2023. Aceasta este o activitate cheie pentru pregătirea conformă a RPL, reprezentând un exercițiu de testare a recensământului general, dar la o scară mai mică. Bugetul pentru această activitate reprezintă cca 0,9 milioane lei, fără salarizarea personalului temporar (sau 0,3% din total buget al RPL);

Campania de comunicare și promovare a lucrărilor RPL, care include activități de informare a populației despre recensământ, de la etapa de pregătire a RPL până la diseminarea rezultatelor, reprezintă 1,0% din bugetul total de recensământ sau 3,2 milioane lei;

Alte cheltuieli, care reprezintă cca 8,2% din bugetul total al RPL, includ alte costuri, inclusiv ce țin de servicii de transport, închirieri, consumabile, imprimare materiale, cheltuieli privind gestionarea riscurilor în anul de colectare a datelor, ancheta post-recenzare, diseminarea rezultatelor etc.

În acest sens, Biroul Național de Statistică a beneficiat și/sau beneficiază în prezent de asistență tehnică din partea unor parteneri de dezvoltare, care a permis realizarea unor activități importante pentru pregătirea către următorul recensământ, în particular din partea: Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare (SDC), India-UN Development Partnership Framework, a Uniunii Europene (în cadrul proiectului UE "Sprijin pentru statistică în cadrul Reformei Administrației Publice" (PARSTAT)), precum și din partea INS România.

Adițional, este planificat sprijin important din partea Uniunii Europene în valoare de 2 milioane euro pentru pregătirea recensământului, în cadrul instrumentului de cooperare NDICI (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument), planificat pentru anii 2022-2023.

Citiți și: În 2024 în R.Moldova va fi efectuat recensământul populației și locuințelor