Membrii grupurilor de lucru pentru telecomunicaţii şi servicii poştale de la Chişinău şi Tiraspol s-au întrunit astăzi în prima ședință din anul curent. Delegația de la Chişinău a fost condusă de coordonatorul grupului de lucru, Lilia Dabija, Secretar general al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

În cadrul şedinţei a fost pus în discuţie mersul implementării Deciziei protocolare ”Cu privire la organizarea interacțiunii în domeniul telecomunicațiilor” semnată la 25 noiembrie 2017, fiind trecute în revistă măsurile întreprinse de către Chișinău pentru a putea face posibilă realizarea sa, precum și reiterate încă odată nuanțele obiective existente în acest sens. Astfel, a fost convenită necesitatea recepționării propunerilor reale din partea experților de la Tiraspol, pentru a putea fi examinate de către experții de pe malul drept.

Experții de la Chișinău au menționat că Tiraspolul folosește resursele de spectru radio în mod unilateral, neautorizat și necoordonat, cu încălcarea regulilor internaţionale stabilite de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor şi Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii, proprietate publică a R. Moldova.

În cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte legate și de prestarea serviciilor poștale pe ambele maluri ale Nistrului, dificultățile cu care se confruntă colaboratorii Î.S. ”Poșta Moldovei” în acest sens, în mod special pe platoul Cocieri, fiind reiterată necesitatea primordială de asigurare a liberei circulații pentru a putea oferi servicii poștale calitative și în timp util populației din această regiune, fapt ce reprezintă și un element social-umanitar.

Experții de la Chișinău au menționat necesitatea depolitizării de către Tiraspol a problemei accesului necondiționat al colaboratorilor Î.S. ”Poșta Moldovei” în localitățile din stânga Nistrului și au scos în evidență măsurile necesare de întreprins pentru a fi asigurată respectarea normelor existente privind livrarea obiectelor poștale.         

Ultima ședință a grupurilor de lucru pentru telecomunicaţii şi servicii poştale de la Chişinău şi Tiraspol s-a desfășurat cu mai mult de doi ani în urmă, în data de 21 iulie 2020.